Protest mot ny assistansersättning: ”Vi hindras att resa och arbeta”

”Nu blir det omöjligt att resa och mycket svårare att få jobb.” Efter
mycket skarpa protester kan politikerna tvingas göra om förslaget till
ny assistansersättning. Kritikerna får stöd av Maria Lundqvist Brömster
(fp) i socialutskottet.

Regeringens förslag till ny assistansersättning är katastrof, anser många assistansberättigade. Och kritikerna får ett visst stöd i riksdagens socialutskott.

– Jag har förstått att det finns formuleringar i propositonen som kan slå väldigt illa och därför behöva skrivas om, säger Maria Lundqvist Brömster till Föräldrakraft.

Hon är folkpartisk ledamot av socialutskottet och har under de senaste dagarna fått ta emot många klagomål på den proposition som regeringen blev klar med i måndags.

Regeringens förslag innebär att reglerna för assistansersättning ändras den 1 juli.
Men Maria Lundqvist Brömster är inte alls säker på att propositionen kommer att spikas utan förändringar.
{loadposition incontent}- Jag har fått så många signaler från enskilda personer, som själva är arbetsgivare för sina assistenter, och dessutom fått besök av brukarkooperativet JAG, berättar hon.

– Jag kommer att ta kontakt med kollegor i LSS-kommittén och sedan måste vi också diskutera formuleringarna inom alliansen. Efter de signaler jag har fått tycker jag att det finns anledning att diskutera texten i propositionen, säger Maria Lundqvist Brömster.

Proposition ”Kostnader för personlig assistans” kommer att innebära oerhörda negativa konsekvenser för personer som är beroende av personlig assistans, heter det i en protestskrivelse som nu samlar namnunderskrifter via internet.

På den här webbadressen kan man både läsa protestbrevet och själv bli en av undertecknarna http://www.namninsamling.com/site/get.asp?riva

– Det blir inte längre möjligt att resa för funktionshindrade. Det gäller såväl semesterresor som resor i tjänsten, inom förtroendeuppdrag eller i tävlingssyfte. Inte heller kommer det att vara möjligt att åka på rehabiliteringsresor, står det i skrivelsen.

Skrivelsen varnar också för att det blir svårare för personer med funktionsnedsättningar att konkurrera på arbetsmarknaden.
– Många kommer att tvingas att förtidspensionera sig då de inte har möjlighet till den rehabilitering de behöver.

Förslaget är inte heller bra för assistenterna, anser undertecknarna:
– Eftersom arbetsgivare inte vill riskera att hamna i arbetsrättsliga konflikter utan ekonomiska medel att lösa dem kommer assistenter troligtvis att anställas med ytterst osäkra anställningsformer. Lönerna kommer med all sannolikhet att sänkas, heter det i skrivelsen.
Namninsamlingen pågår till den 22 april.

Här kan du läsa om namninsamlingen ”Rör inte vår assistans”:

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?riva