Proteststorm mot upphandling som stoppar konduktiv pedagogik

Stoppad intensivträning för cirka 300 barn och ungdomar med funktionsnedsättning har lett till en storm av protester.
– Beslutet är obegripligt, säger Agnetha Mbuyamba, ordförande för RBU.

RBU-ordföranden menar att landstingsledningen i Stockholm minskar valfriheten när det gäller träningsmetoder för barn och unga med rörelsehinder.

– I alla andra sammanhang talas det om vikten av fritt val och patientmakt, men här tycks det inte vara viktigt, säger Agnetha Mbuyamba.

Tidigare i veckan, den 16 oktober, förlorade Move & Walk en upphandling i Stockholms landsting. Resultatet blir att många barn tvingas avbryta sina nuvarande behandling med konduktiv pedagogik.

Nu kräver föräldrar, organisationer och representanter för Miljöpartiet att beslutet rivs upp, så att barnen kan ha kvar den konduktiva pedagogiken.

Agnetha Mbuyamba anser att landstingspolitikernas beslut inte bara drabbar barnen utan även strider mot landstingsmajoritetens ambitioner att öka valfrihet och mångfald.

– Jag undrar hur Filippa Reinfeldt (M), som är sjukvårdslandstingsråd och högst ansvarig för beslutet att dra in den konduktiva pedagogiken, förklarar hur detta bidrar till mångfald och valfrihet, säger Agnetha Mbuyamba.

– Våra barns habilitering behöver stärkas på alla sätt och det gör man inte genom att begränsa utbudet. Det måste finnas utrymme för flera aktörer och alternativ, säger Agnetha Mbuyamba.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har många av de drabbade barnen bland sina medlemmar, och flera av dem har tränat tiotals år enligt metoden konduktiv pedagogik.

Miljöpartiet har hela tiden hävdat att de barn som vill fortsätta med konduktiv pedagogik ska kunna fortsätta med det, oavsett utfall i upphandlingen.
– Valfriheten att välja den här behandlingsmetoden är viktig, inte minst för barn som idag redan har den möjligheten, säger Helene Öberg, talesperson för MP i landstinget.

– Genom upphandlingen som genomförts kan barnen nu inte längre välja den gamla behandlingsmetoden med konduktiv pedagogik. Detta utan att deras önskemål, tankar och åsikter i ärendet överhuvudtaget har tagits in. Samtidigt som det är bra och viktigt att utveckla nya metoder måste det kunna ske på ett rimligt sätt.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden har forcerat  det här ärendet utan att väga in alla faktorer.  Därför blir resultatet av upphandlingen att valfriheten för en grupp barn krymper ytterligare. Det är mycket beklagligt, säger Helene Öberg.

Politikerna i Stockholms landsting har fått en skrivelse från Anna Hagelin, doktorand på Karlstads universitet, med krav på att konduktiv pedagogik ska upphandlas.

– Move & Walk bedriver konduktiv pedagogik som är ett specialkoncept för enbart neurologiskt funktionshindrade. Allt från träning, inlärning, utbildning av tränare till utvärderingssystem och hur den individuella planen upprättas, är specialanpassat för att möta de krav och behov denna, mycket lilla, vårdkrävande målgrupp har.

Anna Hagelin menar att Rehab Station Stockholm AB, som vann upphandlingen, har en bra verksamhet inom traditionell habilitering, men saknar den specialkompetens för cp-skadade barn som finns inom konduktiv pedagogik.

– Vilket vårdföretag som helst kan sätta ihop ett intensivträningsprogram enligt upphandlingsvillkoren. Konkurrensen har ökat och därmed skenbart demokratin. Men cp-skadade barn har förlorat det enda alternativ som finns, på den enda behandling som är inriktade enbart på denna målgrupp, skriver Anna Hagelin.