Rapport från MFD idag: Tillgången till fritidshjälpmedel är inte jämlik

Myndigheten för delaktighet har kartlagt vad som görs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv fritid. Resultatet är nedslående. Tillgången till fritidshjälpmedel är inte jämlik, slår MFD fast i en ny rapport som beställts av regeringen.

Så här sammanfattar rapporten de viktigaste slutsatser:

Många hinder

Personer med funktionsnedsättning har inte samma möjligheter att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med befolkningen i övrigt. Bland annat på grund av dålig ekonomi, otillgängliga transporter och bristande tillgänglighet.

Stora skillnader

Det finns många lokala fritidsaktiviteter där personer med funktionsnedsättning kan delta. Men skillnaderna är stora över landet. Det gäller både tillgängliga generella aktiviteter och riktade aktiviteter till personer med funktionsnedsättning. Skillnader finns även mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning.

Enkelt att förbättra

Med små ansträngningar går det att öka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid.

Måste köpa själv

Den som behöver fritidshjälpmedel behöver nästan alltid köpa dessa på egen hand. Det kräver både god ekonomi, kunskap och ett driv vilket inte alla har och därför blir tillgången till fritidshjälpmedel inte jämlik.

Rapporten heter Aktiv fritid – Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel. Den finns att läsa på MFD:s hemsida.

Läs även om rätten till fritid enligt FN:s funktionsrättskonvention.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *