Nyheter

Rapport: Studenterna får inte veta vilken rätt till stöd de har


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Studenter med funktionsnedsättningar får inte veta vilka rättigheter de har. Uppsala Studentkår har kartlagt situationen och slår nu larm om att informationen är bristfällig.
– Studenterna måste informeras om sina rättigheter, säger Malena Ranch, vice ordförande i Uppsala studentkår.

Studenter med funktionsnedsättningar får inte veta vilka rättigheter till stöd som de har. Uppsala Studentkår har kartlagt situationen och slår nu larm om att informationen är bristfällig.
– Studenterna måste informeras om sina rättigheter, säger Malena Ranch, vice ordförande i Uppsala studentkår.

– Studentgruppen förväntas alltför ofta själva veta vad de har för rättigheter och på egen hand ta kontakt med institutionerna, säger Malena Ranch.

Enligt Malena Ranch resulterar den dåliga informationen i att många studenter med funktionsnedsättningar helt enkelt inte utnyttjar sina rättigheter och det stöd som borde finnas.
– Att söka sig till högskola eller universitet är ett ännu större steg för den som har en funktionsnedsättning. Tyvärr finns det fortfarande mycket okunskap och fördomar kring funktionsnedsättningar, särskilt runt dem som inte syns, som läs- och skrivsvårigheter, social fobi och så vidare, påpekar Malena Ranch.

Studentkåren har skrivit en rapport om sin kartläggning, Informera mera!, och hoppas få igång en debatt om hur studenterna ska bemötas.

Man hoppas också pressa institutionerna att utveckla rutiner för upplysning och bemötande.
– Vi i Uppsala studentkår vill med den här rapporten rikta fokus mot denna, ofta bortglömda, studentgrupp. Genom att informera alla studenter om deras rättigheter, skapar man samtidigt kunskap och uppmärksamhet kring att studenter med funktionsnedsättning finns, och stödjer dem i att de inte är ensamma, säger Malena Ranch.

Läs mer om studentkårens rapport på http://www.uppsalastudentkar.nu/sv/node/2471

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG