Rapport: Studenterna får inte veta vilken rätt till stöd de har

Studenter med funktionsnedsättningar får inte veta vilka rättigheter till stöd som de har. Uppsala Studentkår har kartlagt situationen och slår nu larm om att informationen är bristfällig.
– Studenterna måste informeras om sina rättigheter, säger Malena Ranch, vice ordförande i Uppsala studentkår.

– Studentgruppen förväntas alltför ofta själva veta vad de har för rättigheter och på egen hand ta kontakt med institutionerna, säger Malena Ranch.

Enligt Malena Ranch resulterar den dåliga informationen i att många studenter med funktionsnedsättningar helt enkelt inte utnyttjar sina rättigheter och det stöd som borde finnas.
– Att söka sig till högskola eller universitet är ett ännu större steg för den som har en funktionsnedsättning. Tyvärr finns det fortfarande mycket okunskap och fördomar kring funktionsnedsättningar, särskilt runt dem som inte syns, som läs- och skrivsvårigheter, social fobi och så vidare, påpekar Malena Ranch.

Studentkåren har skrivit en rapport om sin kartläggning, Informera mera!, och hoppas få igång en debatt om hur studenterna ska bemötas.

Man hoppas också pressa institutionerna att utveckla rutiner för upplysning och bemötande.
– Vi i Uppsala studentkår vill med den här rapporten rikta fokus mot denna, ofta bortglömda, studentgrupp. Genom att informera alla studenter om deras rättigheter, skapar man samtidigt kunskap och uppmärksamhet kring att studenter med funktionsnedsättning finns, och stödjer dem i att de inte är ensamma, säger Malena Ranch.

Läs mer om studentkårens rapport på http://www.uppsalastudentkar.nu/sv/node/2471