Raseri över budgetförslag för personlig assistans

Protesterna växer över regeringens budgetförslag för personlig assistans nästa år. ”Ett dråpslag utan dess like”, säger Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna. ”En halshuggning av assistansreformen”, skriver IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, i ett uttalande.

IfA kritiserar att regeringen gör det möjligt att i framtiden ändra schablonen utan riksdagsbeslut. Det anser IfA ”frångår normal demokratisk beslutsprocess”. Man kritiserar också att den faktiska höjningen av assistansersättningen blir 3 kr istället för aviserade 4 kr.

Även Vårdföretagarna kritiserar att assistansersättningen höjs mindre än aviserat och att regeringen även öppnar upp för att göra förändringar under löpande år.

– Detta är ett dråpslag mot assistansreformen utan dess like. De seriösa assistansutförarna får nu ännu sämre ekonomiska förutsättningar. Fältet öppnas för oseriösa aktörer, beredda att kompromissa med kvalitet och anställningsvillkor, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

– De utredningar som regeringen hänvisar till pekar på att det finns utrymme att sänka uppräkningen av assistansschablonen. Dessa är flera år gamla och dessutom skarpt kritiserade för att vara undermåliga. Detta är inte seriöst. Regeringens taffliga hantering hotar nu en hel bransch, och därmed tillvaron för tusentals assistansberättigade, säger Inga-Kari Fryklund i ett pressmeddelande.

RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, är lika hård i kritiken:

– Budgeten bekräftar bilden av att regeringen fortsätter nedmonteringen av assistansen, säger Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU.

– Vi slåss med näbbar och klor för att stoppa den nya praxis som innebär att barn med omfattande funktionsnedsättningar just nu förlorar sin personliga assistans. Till det kommer nu att regeringen kraftigt urholkar möjligheterna för assistans med god kvalitet när man i praktiken genomför en sänkning av assistansersättningen, säger Maria Persdotter.