RBU kritiserar regeringens syn på assistans för barn

RBU kritiserar regeringen skarpt för att i veckan ha gett Socialstyrelsen ett nytt uppdrag att utreda assistans för barn.
– Regeringen tycks ha inställningen att personlig assistans kan begränsa barns möjligheter när det i själva verket är precis tvärtom, säger RBU:s förbundsordförande Agnetha Vikenger.

– Personlig assistans är en förutsättning för att barn med omfattande funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till självständighet, delaktighet och utveckling, säger Vikenger.

Barn- och äldreminister Maria Larsson har uppdragit åt Socialstyrelsen att analysera vilken betydelse assistansersättning har för bland annat barns utveckling och självständighet.

Bakgrunden är justitierådet Susanne Billums ”fuskutredning” om assistans som pekade på allvarliga problem. Föräldrar uppges ha avböjt habilitering och träning för sitt barn, med motivering att föräldrarna hellre ansökt om personlig assistans. Barn uppges också ha hållits borta från skolan.

Trots att det bara finns ett fåtal exempel på sådana problem drar regeringen nu igång en utredning för att se om lagen behöver ändras.

Initiativet har skapat stor oro inom RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Föräldrar stångar sig blodiga i kampen för insatser för sina barn som samhället nekar dem, säger Agnetha Vikenger.