Nyheter

RBU: Negativt att regeringen inte prioriterar jobb för unga med funktionsnedsättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

– Det är mycket negativt att regeringen inte prioriterar sysselsättning för unga vuxna med funktionsnedsättning.
Det säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, i en kommentar till lagrådsremissen om ändringar i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Det är mycket negativt att regeringen inte prioriterar sysselsättning för unga vuxna med funktionsnedsättning.
Det säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, i en kommentar till lagrådsremissen om ändringar i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS-kommittén har föreslagit att personer med psykiska funktionsnedsättningar får rätt till daglig verksamhet, men regeringen vill bara satsa på en försöksverksamhet i kommunerna.
– Vi visste att rätten till daglig verksamhet inte skulle omfatta alla inom LSS personkrets, men vi hade väntat något mer. Att det blev så lite visar att vi är väldigt långt ifrån dit vi vill komma, säger Henrik Petrén.

Han misstänker att det är av kostnadsskäl som regeringen valt att dra ned på satsningen.
– Som vi ser det kan det aldrig vara god ekonomi att låta människor sitta i passivitet år efter år, vilket nu är verkligheten för många, säger Henrik Petrén.

RBU reagerar också över uppgiften att endast 15 miljoner kronor satsas på den nya tillsynen, som ska öka kvaliteten inom personlig assistans.
– Det är svårt att tänka sig att man kan få en vettig tillsyn för mindre än en tusendel av vad verksamheten omsätter. Det är viktigt att man höjer kvaliteten inom LSS och assistans och vi hade förväntat oss mer. Vi frågar oss vad man kan göra med så lite pengar i en verksamhet som har så många människor inblandade.

Henrik Petrén menar att en betydligt större strid om personlig assistans kommer efter valet.
– Det blir högintressant att höra vad politikerna säger i valrörelsen om behovsbedömningarna för assistans. Vi måste tillbaka till de mer schablonmässiga bedömningarna och bort från de minuträkningar som vi nu har hamnat i. Politikerna säger att det inte var meningen att det skulle bli minutgranskande, men när det trots det tillämpas är det politikernas ansvar att göra något åt det, säger Henrik Petrén.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark