RBU rasar mot Ann-Marie Beglers ”smutskastning av assistans”

– Det är upprörande att Försäkringskassans generaldirektör, som säger sig vilja värna assistansreformen, sprider tveksamma siffror som bygger på lösa antagande, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
– Assistansreformen behöver inte ytterligare smutskastning av ansvarig myndighetschef, säger Persdotter.

Maria Persdotter gör uttalandet efter Sveriges Radio Ekots lördagsintervju med Anne-Marie Begler lördag 14 maj.

– I Ekots lördagsintervju uttalar sig Försäkringskassans generaldirektör än en gång på ett mycket tvivelaktigt vis om den personliga assistansen. Tio procent av utbetald assistansersättning rör sig om ren kriminalitet hävdar hon och hänvisar till ”beräkningar som gjorts”.

– Detta är inte Försäkringskassans egna siffror utan härrör från den hårt kritiserade Billumutredningen från 2012, där man använt sig av beräkningsmodeller för att uppskatta hur stor andel av assistansersättningen som betalats ut felaktigt. I själva verket visar Försäkringskassans egna redovisningar att det kassan återkräver på grund av felaktiga utbetalningar motsvarar 0,16 procent. Och där finns även sådana utbetalningar med där kassan gjort fel eller där något annat hänt som inte har ett dugg med kriminalitet att göra.

– Det är mycket olyckligt att Billumutredningens vidlyftiga användning av lösa antaganden och uppskattade siffror fortsätter att spridas, säger Maria Persdotter.