RBU rasar över ”påhittade regler” för assistans

Nu kommer arga reaktioner på Socialstyrelsens granskning av hur landets kommuner sköter personlig assistans.
RBU är en av de organisationer som ger det hårdaste omdömet:
– Kommunerna misshandlar LSS!

RBU rasar över att många av landets kommuner har hittat på egna regler för hur personlig assistans ska beviljas.

– Det är rättsosäkert, det är orättvist och det strider mot lagens intentioner. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Det här stämmer med den bild våra medlemmar förmedlar, säger Maria Persdotter. Många upplever ett stort godtycke när det gäller vilka beslut som fattas kring barnen och ungdomarna. Socialstyrelsen pekar i sin rapport på precis det som vi påtalat länge: LSS, som är en fantastisk frihetsreform, håller på att urholkas!

Hon kritiserar kommunerna bland annat för att de har begränsat möjligheterna till att åka på semester.

– I flera kommuner har man bestämt att en vecka per år är lagom. Det är nästan 80 år sedan semesterlagstiftningen infördes i Sverige. Den gav svenska arbetare lagstadgad rätt till två veckors semester. Idag är det inget avtalsområde som har kortare semesterrätt än fem veckor.

– Men för personer med funktionsnedsättning gäller en annan måttstock. På flera håll finns en regel om att utökning av assistansen för en resa bara ska beviljas med en vecka per år. Hur många andra skulle acceptera det? säger Maria Persdotter.