RBU vill ha hårdare tag mot kommuner som missköter LSS

– Det är oförsvarligt att kommuner väljer att lägga resurser på detta istället för att ge bästa tänkbara stöd till de som behöver det.
Det säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, i en kommentar till Kalla faktas avslöjande om att kommuner utbildar handläggare i att avslå ansökningar om LSS-stöd.

Han tror att det kan bli nödvändigt med starkare sanktioner mot kommuner som missköter sig.

Är avslöjandena i TV4:s Kalla fakta nya för er på RBU?
– Att det förekommit att kommuner anlitar jurister för att avslå och begränsa insatser visste vi sedan tidigare, men inte i den utsträckning som programmet visar. Det mest avslöjande är att det avslöjas vilken raljant ton och attityd som finns när LSS-handläggare utbildas.

Har ni tidigare erfarenhet av detta?
– Vi har dagligen kontakt med medlemmar som på olika sätt drabbas av kommuners absurda tolkningar av LSS och annan lagstiftning. Ofta tycks man ge avslag mot bättre vetande och hoppas att den sökande inte ska orka överklaga. Jag känner ofta att det finns ekonomiska incitament bakom kommunernas strävan att begränsa insatser. När nu Kalla Fakta avslöjar vilken agenda som finns bakom är det inte förvånande, men däremot väldigt upprörande.

Vad är mest anmärkningsvärt?
– Att kommuner lägger så mycket krut på att avslå insatser när deras uppdrag i själva verket är att stötta och hjälpa sina kommuninvånare är stötande. Det verkar som att man helt har glömt bort sitt uppdrag.

Vilka konsekvenser får detta?
– Konsekvensen av kommuners agerande blir förstås kraftigt försämrad livskvalitet för både personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Hur kommer ni att agera nu?
– Det är oerhört bra att Kalla Fakta har lyft fram detta i ljuset. Vi kommer att fortsätta driva på för att återta LSS till de ursprungliga intentionerna. Det handlar om en lag som togs i enighet för 20 år sedan, men det är uppenbart att tillämpningen på många vis har hamnat ur kurs.

– Ytterst är det ett politiskt ansvar att se till att man följer de lagar som har stiftats, vi hoppas att den opinion som ett sådant här program skapar kan hjälpa politikerna att inse det. Vi kommer därför att fortsätta hålla liv i debatten och dessutom stötta RBU:s distriktsföreningar att driva på lokalt.

Vad bör regeringen, socialutskottet och andra göra?
– Tillämpningen av LSS är ett kommunalt ansvar. Men högst ansvarig för att lagen fungerar är barn- och äldreminister Maria Larsson.

– Det är svårt att ge ett enkelt recept på hur man ska kunna förändra kommunernas beteende, kanske behövs starkare sanktioner mot kommuner som missköter sig. Något måste göras för att bryta den hårdnande utveckling som vi har sett de senaste åren, säger Henrik Petrén.