Reaktion på remissen: LSS-utredningen är usel rakt igenom

Lägre assistansersättning för närstående riskerar att bli verklighet. Liksom att personer med psykiska funktionsnedsättningar kastas ut från personlig assistans.

Det befarar Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG, kan bli konsekvenser av att regeringen nu sänder ut den kritiserade LSS-utredningen på remiss.

– LSS-utredningen är en usel produkt rakt igenom. Den innehåller inga lösningar på de problem som finns idag med den personliga assistansen. Den innehåller bara förslag på ytterligare försämringar och besparingar, eftersom det var direktiven, säger Cecilia Blanck.

Behov av ytterligare åtgärder

Socialminister Lena Hallengren motiverar remissrundan med att ”vi ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen”.

Men det resonemanget håller Cecilia Blanck inte med om. Och hon lugnas inte heller av att vissa utredningsförslag strukits från remissrundan.

Otydligt om vad som undantas

– Regeringens formuleringar är otydliga kring vilka förslag som egentligen ska undantas i remissen. Förslag som att kasta ut personer med psykiska funktionsnedsättningar från assistansen, och en lägre schablon för närstående, riskerar nu i värsta fall att bli verklighet, säger Cecilia Blanck.

FUB vill endast diskutera tillägg till LSS

Även FUB har under söndagen kommenterar remissrundan.

– Sedan det kontroversiella om personlig assistans tagits bort finns det förslag kvar som kanske går att diskutera, säger Harald Strand, FUB:s ordförande.

– Men det är viktigt att påpeka att vi inte vill ha en ny LSS! Vi vill endast diskutera tillägg, som till exempel LSS-insats i egen bostad, säger Harald Strand.

 

Fler artiklar om detta ämne