”Reformen” som kan göra bilstödet sämre och krångligare

Efter att ha legat stilla i mer än 20 år tycker många att det är dags att höja nivåerna för bilstöd till personer med funktionsnedsättning.
Då kommer istället förslag om sänkningar.

Handikappförbunden är på krigsstigen över förslagen i den statliga utredningen ”Ett reformerat bilstöd”.

– För att fler ska kunna vara delaktiga i samhället behöver möjligheterna att beviljas bilstöd öka. Istället kommer förslag om ökat krångel och sänkta belopp. Den reformering som efterfrågas uteblir, skriver Handikappförbunden i en yttrande till Socialdepartementet.

Handikappförbunden hade hoppats på både höjda belopp och minskat administrativt krångel – men fruktar nu alltså det rakt motsatta.

Organisationen är starkt kritisk till stora delar av utredningen, men skjuter särskilt in sig på fyra områden.

1. Förslaget om halverat grundbidrag avstyrks, liksom det nya upplägget med differentierade tilläggsbidrag.

2. Bidragsnivåerna måste höjas generellt, efter att ha legat stilla i mer än 20 år. Beloppen bör på sikt knytas till prisbasbeloppet.

3. Kravet på att enskilda ska ta fram kostnadsförslag från minst två olika fordonsanpassare avvisas också.

4. 65-årsgränsen måste ändras så att man kan få bilstöd till 67 års åler eller så länge man arbetar. ”Rätten till stanna kvar i arbetslivet ill 67 års ålder är lagstadgad och därmed måste arbetslivsanknutna rättigheter följa med”, skriver Handikappförbunden.

Läs mer om remissyttrandet på Handikappförbundens webbplats.