"Reformen" som kan göra bilstödet sämre och krångligare | HejaOlika

”Reformen” som kan göra bilstödet sämre och krångligare

Frihet för den enskilde och god ekonomi för samhället - så ser de flesta på bilstödet till personer med funktionsnedsättningar. Men nu hotar lägre belopp och ökat krångel, anser Handikappförbunden. Bilden från en demonstration på Leva & Fungera i april 2015. Foto: Linnea Bengtsson.

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Efter att ha legat stilla i mer än 20 år tycker många att det är dags att höja nivåerna för bilstöd till personer med funktionsnedsättning. Då kommer istället förslag om sänkningar och ökat krångel.

Efter att ha legat stilla i mer än 20 år tycker många att det är dags att höja nivåerna för bilstöd till personer med funktionsnedsättning.
Då kommer istället förslag om sänkningar.

Handikappförbunden är på krigsstigen över förslagen i den statliga utredningen "Ett reformerat bilstöd".

– För att fler ska kunna vara delaktiga i samhället behöver möjligheterna att beviljas bilstöd öka. Istället kommer förslag om ökat krångel och sänkta belopp. Den reformering som efterfrågas uteblir, skriver Handikappförbunden i en yttrande till Socialdepartementet.

Handikappförbunden hade hoppats på både höjda belopp och minskat administrativt krångel – men fruktar nu alltså det rakt motsatta.

Organisationen är starkt kritisk till stora delar av utredningen, men skjuter särskilt in sig på fyra områden.

1. Förslaget om halverat grundbidrag avstyrks, liksom det nya upplägget med differentierade tilläggsbidrag.

2. Bidragsnivåerna måste höjas generellt, efter att ha legat stilla i mer än 20 år. Beloppen bör på sikt knytas till prisbasbeloppet.

3. Kravet på att enskilda ska ta fram kostnadsförslag från minst två olika fordonsanpassare avvisas också.

4. 65-årsgränsen måste ändras så att man kan få bilstöd till 67 års åler eller så länge man arbetar. "Rätten till stanna kvar i arbetslivet ill 67 års ålder är lagstadgad och därmed måste arbetslivsanknutna rättigheter följa med", skriver Handikappförbunden.

Läs mer om remissyttrandet på Handikappförbundens webbplats.

   

Publicerad:
2015-06-10

Av: Dagens Omsorgs redaktion

Nyckelord:
Handikappförbunden, Senaste nytt, bilanpassning, bilstöd


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content