Regeringen får bakläxa – teckenspråk ska ge meritpoäng

Den som läser teckenspråk på gymnasiet ska inte missgynnas utan också få värdefulla meritpoäng. Det har Riksdagens utbildningsutskott nu enats om, efter motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Därmed har en intensiv kamp gett resultat. Bland annat Unga Hörselskadade, Sverige Dövas Riksförbund och Riksförbundet DHB har protesterat mot antagningsreglerna till högskolan.

Teckenspråk har inte likställts med moderna språk och har därför inte gett några meritpoäng.

Unga som har hörselskador har därför känt sig diskriminerade vid ansökning till högskoleutbildningar.

Utbildningsutskottet har nu också kommit fram till att reglerna är olyckligt utformade.

Det finns stor risk att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl, eftersom det inte ger meritpoäng, anser utskottet.

För att få till en ändring har ett enigt utbildningsutskott nu gjort ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att teckenspråk bör likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng