Regeringen får bakläxa – teckenspråk ska ge meritpoäng

Handikapporganisationer har drivit kravet på meritpoäng  och bland annat varit aktiva under Almedalsveckan, som här  i samband med Föräldrakrafts utfrågning av CUF-ledaren Magnus Andersson år 2010. (Foto: Linnea Bengtsson)

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

Den som läser teckenspråk på gymnasiet ska inte missgynnas utan också få värdefulla meritpoäng. Det har Riksdagens utbildningsutskott nu enats om, efter motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Den som läser teckenspråk på gymnasiet ska inte missgynnas utan också få värdefulla meritpoäng. Det har Riksdagens utbildningsutskott nu enats om, efter motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Därmed har en intensiv kamp gett resultat. Bland annat Unga Hörselskadade, Sverige Dövas Riksförbund och Riksförbundet DHB har protesterat mot antagningsreglerna till högskolan.

Teckenspråk har inte likställts med moderna språk och har därför inte gett några meritpoäng.

Unga som har hörselskador har därför känt sig diskriminerade vid ansökning till högskoleutbildningar.

Utbildningsutskottet har nu också kommit fram till att reglerna är olyckligt utformade.

Det finns stor risk att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl, eftersom det inte ger meritpoäng, anser utskottet.

För att få till en ändring har ett enigt utbildningsutskott nu gjort ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att teckenspråk bör likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng

Publicerad:
2012-03-29

Av: Redaktionen

Nyckelord:


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark