”Regeringen förhalar ny lag mot diskriminering”

– Vi anser att regeringen förhalar frågan om hur bristande tillgänglighet ska hanteras i diskrimineringslagen.

Det säger de tre organisationerna Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda, och Riksorganisationen Unga Synskadade i ett uttalande.

Organisationerna kräver besked av jämställdhetsministern Nyamko Sabuni.

– Vems intressen går regeringen när man återigen hänvisar till att kostnaden för våra mänskliga rättigheter ska utredas? Åren går, löften ges och förhoppningarna väcks. Nya kapitel skrivs i tegelstenen ”konsten att skjuta en fråga framför sig”, skriver Tiina Nummi- Södergren SRF, Victoria Öjefors US, Pontus Degsell FSDB.

Här finns pressmeddelandet från organisationerna
http://www.srf.nu/Pressrum/Pressmeddelanden/Otillganglighet-bor-vara-grund-for-diskriminering/