”Regeringen kan inte lyckas om man inte ändrar prioriteringarna”

– Forskarna på ESO verkar dra viktiga slutsatser och sätter fokus på de brister i arbetsmarknadspolitiken som vi har lyft vid flera tillfällen, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden. Stödet till unga med funktionsnedsättning måste förstärkas betydligt och här behöver regeringen ta kraftigare initiativ.

– Vi har inte läst ESO:s rapport än, men vår kritik mot den förda arbetsmarknadspolitiken verkar bekräftas i deras slutsatser. Både den nuvarande och förra regeringen har pekat ut tre grupper som har särskilt stora utmaningar på arbetsmarknaden. Det är nyanlända invandrare, unga utan fullgjord skolgång och personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. 

– När det gäller de första två grupperna finns det en politisk debatt och konkreta politiska förslag – och det är bra! – men när det gäller personer med funktionsnedsättning finns varken analys eller konkreta förslag. Det är därför välkommet att ESO sätter ett fokus på de frågorna.

ESO analyserar ungdomsarbetslösheten och menar att debatten har fel fokus och att det blir fel när åtgärder riktas till alla unga. Istället efterlyser de satsningar på de grupper unga som verkligen behöver stöd.

– Från Handikappförbundens sida delar vi den slutsatsen, säger Mikael Klein.
– Stöden till unga med funktionsnedsättning måste bli mycket bättre. Det gäller både för möjligheterna att få jobb men också för möjligheterna att studera, där unga med funktionsnedsättning har betydligt svårare förutsättningar än andra unga. Inte minst den växande gruppen unga med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– I analysen tycker vi också att man missar det faktum att de unga som inte fullgör sina studier, troligtvis gör det på grund av bristande stöd i skolan. Här finns alltså också en bakomliggande funktionshindersproblematik. Detsamma gäller säkert även många unga inom gruppen nyanlända.

– Vi har svårt att förstå varför regeringen så ensidigt prioriterar unga och nyanlända i sina direktiv till Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna med en funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen har ökat drastiskt under de senaste åren. Utan tydliga prioriteringar även på personer med funktionsnedsättning, så kommer arbetsmarknadspolitiken inte att lyckas, säger Mikael Klein.