Regeringen kritiseras för att barn inte får klagorätt hos FN

Idag får barn i tio olika länder runt om i världen klagorätt hos FN:s barnrättskommitté. Det gäller dock inte barn i Sverige, vilket regeringen får mycket hård kritik för.

I en debattartikel från ett stort antal organisationer konstateras att ”barn i Sverige är rättslösa när klagorätt för kränkningar saknas”.

Sverige var ett av de länder som aktivt arbetade för att FN skulle skapa en speciell konvention för barns rättigheter, Barnkonventionen.
I december 2012 beslöt FN:s generalförsamling att det dessutom skulle bli möjligt för barn och deras ombud att lämna in klagomål till FN:s Barnrättskommitté, som en sista utväg för att säkerställa barns rättigheter.

Hittills har Sverige dock inte ratificerat protokollet och svenska barn kan därför inte utnyttja möjligheten att klaga hos FN.

Detta kritiseras i debattartikeln som publicerats på Dagens Samhälles webbplats:

”Någon bra förklaring till varför detta dröjer har vi inte fått, trots flertalet påstötningar mot regeringen. Regeringens officiella ställning är att protokollet är under beredning. I regeringens skrivelse om Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige, som presenterades 25 februari i år, nämns inte ens detta protokoll”, skriver organisationerna.

Organisationerna anser att Sverige ”måste visa att alla internationella överenskommelser tas på allvar och säkerställa att alla barns rättigheter tillgodoses fullt ut”.

Debattartikeln har undertecknats av följande:
Kattis Ahlström, generalsekreterare, Bris
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Lisa Ericsson, ordförande Nätverket för Barnkonventionen
Urban Fernquist, intressepolitisk chef Synskadades Riksförbund
Catharina Gehrke, generalsekreterare, SOS Barnbyar
Anna Hägg Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige
Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB
Jakob Larsson, ordförande Riksorganisationen Unga Synskadade
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige
Thomas Olsson, ordförande Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen
Olga Persson, förbundssekreterare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige
Lotta Sondell, federationssekreterare Lika Unika
Sara Thiringer, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund