Regeringen lyssnar på kritiken: Särskolor ska ha bästa möjliga kvalitet


Särskolorna ska bli bättre på att utveckla elevernas kunskaper.
Regeringen har tagit fasta på kritiken mot kvaliteten på
undervisningen. Jan Björklund vill nu ha ”bästa möjliga kvalitet”.

{loadposition incontent}
 title=
Under torsdagen beslutade regeringen att ge Myndigheten för
skolutveckling, MSU, i uppdrag att ”stärka kunskapsbedömningen” i
särskolan och särvux.

– Vi gör detta för att eleverna i särskolan ska få en utbildning som så
långt som möjligt motsvarar övriga skolformer. Alla elever ska få det
stöd och den stimulans som de behöver, säger Jan Björklund.

– Även elever i särskolan ska ha en utbildning av bästa möjliga kvalitet, säger Björklund.

Uppdraget handlar främst om att sprida metoder för kunskapsbedömning till personalen i skolan.

Bakgrunden till beslutet är att Skolverket anser att särskolan och
särvux (vuxenutbildningen för utvecklingsstörda) erbjuder för lite
stimulans för kunskapsutveckling.

Myndigheten för skolutveckling finns på http://www.skolutveckling.se/