Nyheter

Regeringen och BO skärper granskningen av barnens rättigheter


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu ska granskningen av svenska barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention skärpas. Regeringen och socialminister Göran Hägglund vill ge Barnombudsmannen ett tydligare uppdrag att bevaka att barnens intressen tillvaratas i samhället.
 

Nu ska granskningen av svenska barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention skärpas. Regeringen och socialminister Göran Hägglund vill ge Barnombudsmannen ett tydligare uppdrag att bevaka att barnens intressen tillvaratas i samhället.

-BO har en central roll för att bistå regeringen med underlag om vilka brister och utvecklingsbehov som finns, skriver regeringen i en skrivelse som idag överlämnades idag till riksdagen.

I skrivelsen redogör regeringen för barnpolitikens inriktning under de kommande åren.

Regeringen vill att Barnombudsmannens uppföljningar ska användas för att driva på utvecklingen och skapa förändringar hos kommuner, landsting och myndigheter.

Regeringen vill också satsa på att förbygga psykisk ohälsa hos barn. Under 2008 är barnpsykiatrin ett prioriterat område.

Regeringen ser allvarligt på brister som identifierats inom skolhälsovården.

– Skolhälsovården är en del av den första linjens hälsovård och om denna brister blir lidandet för det enskilda barnet större och belastningen ökar på barn- och ungdomspsy-kiatrin. Det är därför viktigt att det finns en väl fungerande förebyggande hälsovård för barn och elever, heter det i regeringens skrivelse.

Ett förslag till ny skollag ska presenteras under 2008 och då kommer även förslag på åtgärder inom elevhälsan.

Ett nationellt utvecklingscentrum ska inrättas för att se till att tidiga insatser görs för barn som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin ska förbättras genom att en vårdgaranti införs stegvis.

En virtuell ungdomsmottagning ska ge rådgivning via Internet om bland annat sexuell hälsa, relationer och psykisk hälsa.

Här finns regeringens skrivelse om barnpolitiken http://www.regeringen.se
/sb/d/9252/a/101096

 

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical