Regeringen tar nya krafttag för skärpt assistanskontroll

Regeringen begär fler åtgärder från Försäkringskassan för att skärpa kontrollen av assistansersättningen. Det handlar återigen om att minska felaktiga utbetalningar, överutnyttjande och skillnader mellan olika delar av landet.

Redan den 2 maj ska Försäkringskassan vara klar med förslag på åtgärder som förbättrar kontrollen.

För att förhindra fel kan det bli aktuellt att följa upp assistenter och assistansanordnare med regelbundna kontroller hos Skatteverket, anser regeringen. Tidredovisningar som har brister ska inte godtas.

Det kan också bli aktuellt att ändra utbetalningarna så att en del betalas i efterskott.

För att jämna ut regionala skillnader ska Försäkringskassan särskilt titta på dubbel assistans, förhöjd ersättning och antalet beviljade timmar.

En centralisering av beslut om assistans kan bli aktuellt, för att motverka skillnader.

Problem med bristfälliga läkarintyg vill regeringen också lösa. Idag måste medicinska underlag ofta kompletteras. För att förbättra kvaliteten vill regeringen att Försäkringskassan kartlägger vad som behöver göras i samarbete med vården.

Försäkringskassan ska också undersöka om man kan använda ”kompletterande försäkringsmedicnska utredningar” som används inom sjukförsäkringsärenden.