”Regeringen vill spara till varje pris och struntar i enskilda”

Regeringen bryr sig inte om konsekvenserna för enskilda användare av personlig assistans. Kostnaderna ska ned till vilket pris som helst.
Den anklagelsen kommer nu från Cecilia Blanck, Assistansanordnarnas ordförande, i ett uttalande om regleringsbrevet till Försäkringskassan.

– Det är uppenbart att regeringen har en ambition att göra besparingar i assistansen, trots att men upprepade gånger sagt att man inte vet vad kostnadsökningarna består av.

– Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att man inte bryr sig om konsekvenserna för den enskilda. Kostnaderna ska ner till vilket pris som helst, heter det i uttalandet.

– Att i regleringsbrev uppmana Försäkringskassan att ändra på tillämpningen av lagen, utan att lagen ändrats, är mycket märklig, skriver Cecilia Blanck vidare i uttalandet.
– Myndigheterna ska ha en självständig ställning gentemot regeringen, och det här sätter lagen och den demokratiska processen ur spel. Det är mycket oroväckande.

Assistansanordnarna hänvisar även till IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, som menar att regeringen nu förbigår den kommande LSS-utredningen.

 

LÄS MER: Hela uttalandet finns på Assistansanordnarnas webbplats.