”Regeringens budget svälter ut den personliga assistansen”

Assistansersättningen förslås höjas med 3 kronor per timme i regeringens budgetproposition idag. Det motsvarar en höjning med drygt 1 procent.

– Det är den lägsta justeringen någonsin, och bara ungefär två tredjedelar av den höjning som regeringen förra året aviserade för resten av mandatperioden. Trots att löneökningarna ligger på 2,2 procent. Det fungerar förstås inte, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef för JAG, i ett pressmeddelande.

– Regeringen drar åt snaran ytterligare för att svälta ut den personliga assistansen. Och hårdast av alla drabbas förstås assistansberättigade med stora behov av särskild kompetens i sin assistans, säger Cecilia Blanck.

Konsekvenserna blir, enligt Cecilia Blanck, lägre ingångslöner, svårigheter att rekrytera personliga assistenter, större personalomsättning och mindre resurser till utbildningar.

I budgeten har regeringen även tagit med en lagändring som ger regeringen möjlighet att införa olika schabloner för olika assistansanvändare.

JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning.