Regeringens strategi: Vi ska göra allt som står i vår makt

Förbättringar på arbetsmarknaden står i fokus för regeringens strategi för funktionshinderpolitiken de närmaste fem åren.
– Vi ska göra allt som står i vår makt för att alla ska kunna jobba år 2016, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Strategin för åren 2011-2016 går ut på att ställa upp mål som följs upp varje år. Samtidigt ska tillsynen förbättras på många områden.

Därmed hoppas regeringen att tillgängligheten ska öka snabbare än med den gamla handlingsplanen som hade full delaktighet som ett övergripande mål.

Utvecklingen ska redovisas varje år i regeringens budgetproposition. Myndigheterna ska rapportera till regeringen varje år. Handisam kommer att göra en samlad rapport.

– Det är ett stort steg framåt, säger Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam. Tidigare hade alla olika uppfattningar om vad målen var. Nu kommer vi att kunna mäta framstegen.

Förslaget till ny diskrimineringslag är inte med strategin. Några förslag om sanktioner mot brister i tillgänglighet finns alltså inte.
Barn- och äldreminister Maria Larsson, som har samordningsansvaret för strategin, förklarar detta med  diskrimineringslagen behandlas separat.

– Det är en lagstiftning som ligger hos Erik Ullenhag och som han arbetar med just nu, säger Maria Larsson.

Bland målen i den nya strategin finns många försiktiga formuleringar som att ”tillgängligheten i skolan ska öka”, utan att det anges mer konkreta vad som ska göras.
– Myndigheterna har själva formulerat målen men vi har möjlighet att revidera dem om vi tycker att takten är för långsam. Den möjligheten kommer att finnas under hela perioden, säger Maria Larsson.

Varför står det inte att ”skolan SKA vara tillgänglig”?
– Myndigheterna har tagit fram sina egna mål utifrån förutsättningen att det måste vara realistiskt. Den årliga uppföljningen gör att det går att driva på arbetet. Jag har stora förhoppningar om att det leder till aktivt arbete, säger Maria Larsson.

Det kan tolkas som en lägre ambition, jämfört med den tidigare handlingsplanen och målet att Sverige skulle vara tillgängligt 2010?
– Man sa att Sverige skulle vara tillgängligt, men man sa aldrig hur och man följde aldrig upp. Det är det som är hemligheten. Att få till stånd ett aktivt arbete genom att hela tiden ha pressen – vad har ni gjort senste året och vad gör ni nästa år, säger Maria Larsson.

– Detta får inte bli en papperstiger. Man kan givetvis inte återkomma år efter år utan att redovisa några positiva resultat. Uppföljningen är det absolut mest kraftfulla instrumentet för att få aktiv handling.

På arbetsmarknadsområdet presenterades flera satsningar till glädje för arbetssökande som har funktionsnedsättningar.

Regeringen har bland annat ändrat en förordning så att företag som inte har kollektivavtal också kan utnyttja lönebidrag vid anställning av personer med funktionsnedsättningar.

– Cirka 50 000 personer har lönebidragsanställning idag och det finns resurser för fler. Pengarna finns, personerna finns men arbetsgivarna finns inte i den utsträckning vi önskar. Ofta är det mindre företag som är beredda att anställa, men en del av dem har inte kollektivavtal, säger Hillevi Engström.

Om förordning hade följts ordentligt hade 20 000-25 000 personer riskerat att förlora sina lönebidragsanställningar. Genom att ändra förordningen räddas deras jobb, samtidigt som Hillevi Engström räknar med att många fler småföretag ska börja anställa personer med lönebidrag.

– Det hade varit omänskligt att låta dessa personer förlora sina jobb. Nu får de vara kvar och fler kan komma ut i arbetslivet, säger Hillevi Engström.