Reinfeldts uttalande om känslor retar upp handikapprörelsen

Handikapprörelsen rasar mot statsminister Fredrik Reinfeldt och hans tvekan om förslaget att skärpa diskrimineringslagen.
– Nu får det vara nog, kom inte och prata om känslor! skriver Maria Johansson, DHR:s ordförande, på sin blogg.

Den 20 november uttalade sig Fredrik Reinfeldt så här i Svenska Dagbladet:

– Att öka tillgängligheten för en stor grupp av funktionshindrade är lätt att känslomässigt hålla med om men det är förknippat med stora resursbehov. Problemet är att man alltid måste ha kontroll över vad man egentligen lovar. Om man säger sig vilja göra en samhällsförändring ska det definieras vad vi behöver för resurser att åstadkomma det.

Statsministerns uttalande har satt ny fart på kraven att bristande tillgänglighet ska förbjudas genom en skärpning av diskrimineringslagen.

– Det här handlar inte om känslor – det handlar om rättigheter! Inget annat. Sverige har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en av de inledande principerna är just tillgänglighet, skriver Maria Johansson.

– Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik av FN för att ha ratificerat konventionen utan att ha ett diskrimineringsskydd mot den utestängande och exkluderande otillgängligheten som vårt samhälle är så fullt av.