Nyheter

Riksdagen debatterar nya lagen som kallas ”ett fundamentalt svek”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Torsdagen den 22 maj debatterar riksdagen förslaget till ny diskrimineringslag. ”Ett fundamentalt svek mot alla med funktionsnedsättningar”, säger Ingemar Färm, Handikappförbundens ordförande.

Torsdagen den 22 maj – två dagar för ”Marschen för tillgänglighet” – debatterar riksdagen förslaget till ny diskrimineringslag. ”Ett fundamentalt svek mot alla med funktionsnedsättningar”, säger Ingemar Färm, Handikappförbundens ordförande.

En dag före riksdagens debatt om lagförslaget anklagar Handikappförbunden politikerna för att införa en lag som i sig är en diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Lagen är ihålig, eftersom bristande tillgänglighet inte klassas som diskriminering, anser Handikappförbunden.

Beslut om förslaget till ny diskrimineringslag ska fattas av riksdagen den 4 juni. – Regeringen kritiserar själv att fyra av fem kommuner försummar att arbeta för att ta bort enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning. Ändå omfattar den nya diskrimineringslagstiftningen inte bristande tillgänglighet som grund för diskriminering. Det är ett fundamentalt svek mot alla med funktionsnedsättningar, som i åratal väntat på möjligheten att få utöva ett aktivt medborgarskap, säger Ingemar Färm, Handikappförbundens ordförande.

{loadposition incontent}- År 2000 antog riksdagen den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Planen skulle vara infriad år 2010. I den sägs det att personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att vara medborgare, inte bara patienter. På dessa åtta år har mycket litet hänt för att ge personer med funktionsnedsättning aktiva och likvärdiga medborgarskap. År 2008 fattar riksdagen ett beslut där tillgänglighet inte anses utgöra en grund för diskriminering. Hur är det möjligt? frågar Handikappförbunden i ett uttalande.

Handikappförbundens hemsida finns på www.hso.se

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia