Riksdagen vill förbättra för funktionshindrade

Riksdagskandidaterna är överens om att mycket måste göras för att förbättra för personer med funktionshinder. En enkät som Handikappförbunden gjort bland 465 riksdagskandidater från alla partier visar starkt stöd för förbättringar.

Nu firar Handikappförbunden med att bjuda in till presskonferens i Riksdagens lokaler på onsdagen den 13 september. Då presenterar man resultatet från enkätundersökningen som behandlat ämnen som diskriminering, tillgänglighet, arbetsmarknad och rätten till hjälpmedel.

– Alla är rörande överens om att det är dags att satsa helhjärtat på handikappolitiken. Men enkäten visar också tydliga ideologiska skillnader som är intressanta för våra medlemmar inför valet, berättar Ingemar Färm, ordförande för Handikappförbunden.

Han menar att man alltid får muntligt stöd från politikerna i handikappfrågor, men att man nu förväntar sig att riksdagskandidaterna går från ord till handling.

Handikappförbunden hänvisar till två utredningar som klart visar att alla medborgare tjänar på ett samhälle för alla. Samhallutredning (SOU 2003:56) och Hjälpmedelsutredningen (SOU 2004:83) talar båda för att alla gynnas av en bättre handikappolitik. Nu frågar sig Handikappförbunden varför så lite ändå händer. Förhoppningsvis kommer politikerna i denna mandatperiod ta sitt fulla ansvar för att förbättra förutsättningarna för funktionshindrade.

www.hso.se