”Riskkapitalist” satsar 300 mkr varje år på unga och funktionshinder

Personlig assistans, färdtjänst, BRIS, Cirkus Cirkör, Friends och sjukhusclowner är några exempel på verksamheter som ursprungligen kom igång med hjälp av Arvsfonden.
– Nu är alla dessa projekt naturliga delar av vårt välfärdssamhälle och det är inte många som känner till att de började med stöd från oss, säger Hans Andersson.

Cirka 400 projekt stöds just nu av Arvsfonden – nya tillkommer hela tiden medan andra avslutas. Fondens årliga anslag ligger på cirka 300 miljoner kronor och tendensen är att resurserna ökar.
– Ja, vi vi vill få ut mer pengar till bra projekt och vi hoppas att vi ska ha en växande kaka att fördela, säger Hans Andersson.
Pengar finns alltså och genom att bli mer kända hoppas Arvsfonden att fler och ännu bättre projekt ska lockas att söka stöd.

– Förutsättningarna har ändrats. Vi är mer fristående nu och behöver visa vad vi står för.
Tidigare var det regeringen som beslutade om vilka projekt som skulle stödjas av fonden, som får sina pengar från dödsbon.
Nu har regeringen lämnat över besluten till de sju personer som sitter i Arvsfondsdelegationen. Dessa är utsedda av regeringen men har fria händer att välja ut projekt.

På Arvsfondens webbsajt finns information om hundratals projekt varav många handlar om barn och unga med funktionshinder.
Varje år utser man några ”guldkorn” som får 50 000 kronor i prispengar och extra uppmärksamhet.
Senast var det bland annat Föreningen Furubodas projekt Spelhålan (som handlar om att funktionshindrade ska kunna använda exakt samma datorspel som alla andra och spela på lika villkor) som utsågs till guldkorn.
Prispengarna ska användas för att sprida kunskap och erfarenheter om det vinnande projektet.

Ett av de andra guldkornen som fick pris senast var Stiftelsen Frösundas arbete med att skapa en bra vårdkedja för personer som råkat ut för hjärnskador. Tillsammans med Rehab Station, organisationen Hjärnkraft och Astrid Lindgrens barnsjukhus blev det en stor framgång. Nu är det viktigt att erfarenheterna sprids – behovet av en fungerande vårdkedja för förvärvade hjärnskador är fortfarande lika stort.

Det kanske låter som att det är enkelt att få stöd från Arvsfonden – men det är det inte. De flesta får nobben, bara vart sjätte projekt som söker får bifall.
– Alla projekt måste vara nyskapande och utvecklande eller ha hög brukaraktivitet, men trots det handlar de flesta ansökningarna om stöd till vanlig verksamhet, säger Hans Andersson.
Bedömningarna har skärpts på senare år.
– Vi har ökat betoningen av att projekten ska vara nyskapande och utvecklande, tidigare var det mindre strikt.

Är det inte svårt att alltid hitta på projekt som är nyskapande – det mesta har väl redan prövats?
– Nja… så skulle det kunna vara om alla projekt måste vara unika för Sverige, men något sådant krav har vi inte. En verksamhet som finns i Stockholm kan få stöd för att provas i Norrland. Vi vill gärna se en spridning över landet.

Vilka nya Arvsfondsprojekt kan bli framtida guldkorn och kanske lika kända och etablerade som personlig assistans eller Cirkus Cirkör?
– Det finns många projekt som kan få stor betydelse, menar Hans Andersson och nämner spontant Frejateatern i Jönköping.
– Vissa forskare med insyn i Frejaprojektet menar att man nog måste ompröva delar av forskningen på det området. Det känns stort!
Inom Frejaprojektet får barn med autism spela teater och har gjort häpnadsväckande framsteg. Information om Freja finns på www.smot.nu .

Företag kan inte söka pengar hos Arvsfonden, som framförallt vänder sig till föreningar. Däremot kan företag hjälpa till som underleverantörer och de tjänster eller produkter som ibland blir resultatet av projekt kan givetvis komma att kommersialiseras i senare skeden. Men Arvsfonden ska enligt lagen användas för verksamhet av ideell karaktär.
– Vi är den ideella sektorns riskkapitalister, säger Hans Andersson. Precis som näringslivets riskkapitalister är vi inne några år i ett projekt, för att sedan göra en ”exit” – lämna projektet.

Arvsfonden sitter idag placerad i regeringskansliets fina lokalet på Regeringsgatan och har bra kontakt med regeringens alla experter.
– Vi har tillgång till regeringskansliets expertis inom alla områden – fritid, kultur, integration och så vidare – men vi tar även råd av utomstående experter och organisationer, säger Hans Andersson.

Varje år arrangeras Arvsfondsdagen, då bland annat årets tre Guldkorn presenteras. Nästa gång äger evenemanget rum i Hudiksvall den 29-30 oktober i samarbete med bland annat Glada Hudikteatern och Hudikgympan. Cirka 400 deltagare väntas.

Hur får man stöd – några tips.
Förutom grundkraven på att projektet ska vara nyskapande och ha en hög brukaraktivitet kan man tänka på följande:
* Utgå från målgruppens behov av att lösa problem eller tillvarata möjligheter
* Ge en ärlig beskrivning av projektet
* Titta igenom Arvsfondens hemsida för att få inspiration och tips från andra projekt

Webbplats: www.arvsfonden.se