Rusning till varuhuset som är flera år före sin tid

Bara ett hundratal personer utnyttjade möjligheten till fritt val av hjälpmedel i de tre försökslandstingen Kronoberg, Sörmland och Stockholm under förra året. Trots den blygsamma starten har Hjälpmedelsteknik Syd i Lomma redan bra fart i varuhuset som öppnade i oktober förra året.

– Jag är helt övertygad om att vi inom några år kommer att ha valfrihet på de flesta hjälpmedel. Trenden går bara åt ett håll, mot ökad valfrihet. Brukarna vill inte vara inträngda i ett hörn utan vill ha valfrihet, säger Annette Persson-Hall, marknadsansvarig på Hjälpmedelsteknik Syd.

På onsdag den 11 februari kommer hon att medverka på en hearing om Fritt Val-reformen. Arrangör är Hjälpmedelsinstitutet och hearingen äger rum i World Trade Center i Stockholm.

I och med öppnandet av det nya hjälpmedelsvaruhuset ligger Hjälpmedelsteknik Syd långt framme i utvecklingen. Företaget har också specialutvecklade datorsystem för hantering av bland annat service och underhåll. Därför känner man sig väl rustad för att hantera både försäljning och service på en marknad där utbudet kan bli mycket större än idag.

Det kan tyckas märkligt att ett Malmöföretag tagit ledningen som återförsäljare  av hjälpmedel. Det är ju inte i Skåne utan i andra delar av landet som försöken med valfrihet nu pågår. Förklaringen är att Hjälpmedelsteknik Syd redan tidigare hade en omfattande fast utställning och en årlig hjälpmedelsmässa i kombination med en stor serviceverksamhet.

Försöken med Fritt Val i Kronoberg, Sörmland och Stockholm har resulterat i ett ökat intresse för varuhuset i Lomma.
– Vi har redan fått besök av personer från Kronoberg som haft med sig rekvisitioner för att handla hjälpmedel, berättar Annette Persson-Hall.

Erfarenheterna av detta är goda och alla tjänar på nyordningen:
– Om hjälpmedlet blir billigare än vad det får kosta enligt rekvisitionen fakturerar vi det lägre beloppet och om brukaren vill köpa något dyrare så kan han lägga till ur egen ficka, berättar Annette Persson-Hall.

Hos Hjälpmedelsteknik Syd känner man starkt stöd från ansvariga inom de olika försöksverksamheterna med Fritt Val.
– De har gett oss glada tillrop och tycker att vi ligger helrätt som satsar på varuhuset. Skåne-regionens habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning tycker också att det är bra, säger Annette Persson-Hall.

Foto från Hjälpmedelsteknik Syd.

Enligt Annette Persson-Hall finns inga oöverstigliga problem med valfrihet för brukarna. Men visst finns fallgropar:
– Det vi är lite oroliga för är att det ska komma lycksökare på marknaden, som smäller iväg billiga skotrar och sedan inte lämnar någon service. Skräcken är en marknad där man köper hjälpmedel på Blocket och på Lidl. Visst kan vi ge service även på det som är köpt i sådana kanaler men då måste man ha tur om man ska få tag i reservdelar.

Hjälpmedelsvaruhuset öppnade den 1 oktober 2008 trots att ägarna räknar med att det kan dröja flera år innan valfrihet införs i större skala.
– Det är en långsiktig sastsning som vi har vågat göra eftersom vi har en stor serviceverksamhet mot kommuner och landsting. Vår egen årliga mässa har också haft betydelse. Många har frågat oss varför vi inte kan göra det möjligt för folk att komma och titta på hjälpmedel när som helst, säger Annette Persson-Hall.

Nu ökar intresset hela tiden för varuhuset, oavsett om man mäter i antal besökare eller försäljningssiffror.
– Idag kan vi ha 10-25 personer på besök per dag. Många kommer för att se vad vi har även om de inte planerar att köpa något just nu. Många är på jakt efter något till sina föräldrar. Många kommer på studiebesök från utbildningar och organisationer, säger Annette Persson-Hall.

Även om Annette Persson-Hall, varuhuschefen Roland Persson och företagets båda ägare Christer Magnusson och Jonas Christensson har en grundmurat positiv syn har de även en del kritiska synpunkter.

– När jag var på ett möte om Fritt Val i höstas tyckte jag att många leverantörer var negativt inställda och varför de är det har vi diskuterat mycket här på jobbet. Har de inte sett vad som ligger i pipeline? Vill man inte se det? Är det för besvärligt? Jag tror inte det går att bromsa utvecklingen och även leverantörerna borde vara positiva till att få vara med när tåget går.

Utvecklingen går fort nu, tycker Annette Persson-Hall, även om hon bedömer att det kommer att ta några år innan valfriheten blivit en realitet för många.
– Kvarnarna mal långsamt men tiden går fort, konstaterar Annette Persson-Hall.

Hjälpmedelsteknik grundades för snart tio år sedan och har främst arbetat med service och underhåll åt landsting och kommuner. Idag har företaget 17 anställda. Företagets webbsajt finns på http://www.hjalpmedelsteknik.se