S öppnar för kvotering av jobben

Socialdemokraterna vill undersöka om kvotering på arbetsmarknaden kan minska utanförskapet för personer med funktionsnedsättningar.
Förslaget lanserades på debatten ”Vägen till arbete” i Almedalen 3 juli.
– Vi måste bestämma oss för att ta ett gemensamt ansvar. Det räcker inte att säga att det är upp till den goda viljan, sa Lena Hallengren (S) under debatten.

Kvotering är ganska vanligt i andra delar av Europa. 17 länder inom EU har någon form av kvotering för att minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning.

I Sverige har kvotering hittills inte varit någon aktuell fråga, inte före denna debatt i Almedalen.

– Vi behöver absolut titta på om kvotering kan vara en modell för oss i Sverige, sa Lena Hallengren som är vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Hon menade att företag av en viss storlek borde ha en skyldighet att erbjuda ett visst antal praktikplatser till en grupp som har svårt att konkurrera på den vanliga arbetsmarknaden.

– Det saknas kreativa, konstruktiva förslag som gör att man faktiskt hittar de här jobben och inte bara låter det vara upp till varje arbetsgivare. Vi måste vara tuffare tillsammans och säga att vi vill faktiskt att de här jobben skaffas fram för annars kommer det att bli väldigt svårt att lösa situationen på arbetsmarknaden, sa Lena Hallengren.

Foto på Bettina Kashefi
Tror på resultat från samtal med arbetsmarknadens parter. Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Representanter för både regeringen och näringslivet avvisade S-förslaget om kvotering.

– Det är bäst om saker får växa fram underifrån och det vore olyckligt att börja diskutera kvotering innan man ser att loppet är kört på andra sätt. Vi har väldigt bra diskussion med arbetsmarknadens parter så låt oss gå vidare med det, sa Bettina Kashefi, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Li Jansson, nationalekonom på Svenskt näringsliv, kommenterade förslaget om kvotering så här:

– Det är fel att prata om kvotering eftersom alla människor måste ses utifrån sin förmåga. Det behöver inte alls innebär att människor får ett kvalificerat jobb. Jag är väldigt rädd att, om man kvoterar, så börjar man dela in människor ännu mer i grupper och så ska vi av några godhetsskäl ge människor arbetsuppgifter och så missar vi helt att försöka få rätt person på rätt plats i meningsfulla arbeten.

Foto på Li Jansson.
Nej till kvotering. Li Jansson, nationalekonom på Svenskt näringsliv.

Under debatten uppgav Bettina Kashefi, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, att 65 000 fler personer med funktionsnedsättningar fått anställning det senaste året.

Men Lena Hallengren var skeptisk till siffran (vars underlag inte redovisades i debatten). Både hon och Handikappförbundens talare, Mikael Klein, menade att utvecklingen snarare gått i fel riktning.

– Det känns som att vi lever i ett samhälle där det är tufft och hårt. Man får inte göra den insats man skulle kunna göra, utan det är ofta så att man måste göra 120 procent, sa Lena Hallengren.

Foto
Mycket intresserade. I publiken fanns bland annat Kenneth Bengtsson, ordförande för Svenskt näringsliv, och Pär Johansson, Glada Hudikteatern. De medverkade vid en utfrågning om Ica:s rekryteringsprojekt.