S vill riva upp beslutet om intensivträning för barn

Socialdemokraterna i Stockholms landsting vill riva upp beslutet om ny intensivträning för barn och ungdomar, för att rädda Move & Walks verksamhet.

– Den konduktiva pedagogiken är viktig för många barn och det kan få negativ inverkan om den försvinner, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

– Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Filippa Reinfeldt bör omgående sammankalla presidiet för att reda ut eventuella brister i beslutsunderlaget. Innan detta är klargjort bör inget avtal skrivas på, säger Dag Larsson.

Socialdemokraterna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd deltog i beslutet att handla upp Rehab Stations intensivträning istället för Move & Walks konduktiva pedagogik.

Att man nu ”ångrar” detta beslut förklarar Dag Larsson med att man inte fått korrekt information.
– Vi deltog i beslutet utifrån att vi kände oss trygga med att all pedagogisk verksamhet som finns idag även skulle finnas med i det nya avtalet. I efterhand har det kommit till vår kännedom att det inte stämmer.

– Under den sekretessbelagda beredningen av upphandlingen fick vi information om att utbudet av intensivträning för barn skulle breddas. Det såg vi som något positivt. Vi är därför mycket förvånade när vi i efterhand fått flera oroliga samtal från föräldrar och intresseorganisationer om att den konduktiva pedagogiken inte kommer att ingå framöver, säger Dag Larsson.