S vill skapa gräddfil till jobben

Socialdemokraterna vill skapa en ”gräddfil” till arbetsmarknaden för personer med stora och komplexa behov av stöd.
Det sa Ylva Johansson, partiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, vid ett seminarium i Stockholm på onsdagen.

Däremot säger S nej till att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen, ett förslag som på sistone blivit allt hetare.
– Vi har funderat men kommit fram till att det inte är ett klokt förslag. Problemen med arbetsförmedling handlar mer om brist på samarbete än brist på konkurrens, sa Ylva Johansson.

För att få en bättre matchning på arbetsmarknaden vill Ylva Johansson ha en ökad specialisering och fler aktörer.
– Men Arbetsförmedlingen ska vara spindeln i nätet, de ska inte se de andra aktörerna som konkurrenter.

En specialisering inom arbetsförmedlingen är en av de viktigaste frågorna för S, när det gäller att förbättra arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar.
– Man ska kunna välja att gå till en arbetsförmedling som har speciell kompetens, om man vill.

Föräldrakraft frågade Ylva Johansson på vilket sätt Socialdemokraternas politik i övrigt skiljer sig från regeringens.

– Ge stöd från första dagen för alla, så att man inte behöver vänta på insatser. Det ska inte ta 270 dagar innan man ens är utredd, sa Ylva Johansson.

S vill också ha en flexiblare användning av resurserna.
– Använd pengarna till de anpassningar som krävs, sa Ylva Johansson som menar att dagens regelverk leder till att resurserna används på fel saker.

Det mest radikala förslaget från S gäller personer som har stora komplexa behov och behöver insatser både från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
– För denna grupp vill vi slå samman delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en ny statlig enhet. Dit ska man kunna ansöka om att bli antagen, under förutsättning att man har tillräckligt stora och komplexa behov.

– Det ska bli som en gräddfil. Om man blir antagen ska pengarna från olika statliga påsar läggas i samma påse, så att man kan använda resurserna flexiblare.

Hur ser Socialdemokraterna på Funka-utredningen (om stöd på arbetsmarknaden).
– Det som är bra i Funka är förslaget att man vill höja taken i lönebidragen och förenkla stöden, sa Ylva Johansson. En fråga som vi diskuterar är om utredningen förenklar FÖR långt, jag vet inte det säkert än. Kanske behöver man ha kvar trygghetsanställningar.

– Det är bra att man ska kunna få lönebidrag och övriga nya stöd också hos sin befintliga arbetsgivare. Det kan man inte idag – idag måste man först bli arbetslös. Man kan inte gå över till lönebidrag efter exempelvis en stroke. Det är också bra att man förenklar SIUS-stöden.

– Vi är mycket tveksamma till de förändringar man föreslår för Samhall. Förslaget innebär att Samhall kommer att behöva säga upp folk. Jag undrar om det är en bra idé. Jag tror att man fortsatt behöver en plats där man kan vara anställd på de trygga villkor som Samhall har, sa Ylva Johansson. 

Ylva Johansson medverkade på ett seminarium hos Svenskt näringsliv som presenterade arbetsgivarorganisationens egna reformförslag för att minska utanförskapet.

Li Jansson, nationalekonom på Svenskt näringsliv, presenterade främst tre förslag:
1. En konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen och frihet för arbetslösa att välja arbetsförmedlare.
2. Förenklade stödsystem.
3. En utbyggd vuxenutbildning i samverkan med näringslivet.