Så får du övertaget i skolan

För att slå vakt om rättigheterna bör du veta hur lagparagraferna är formulerade.

Som förälder gäller det att ha koll på vilka rättigheter barnet och familjen har i skolans värld.
– Ofta har man större rättigheter än man tror, säger Lina Stenberg och Karin Paulsson. På internet kan man få mycket information även om många sajter är alltför översiktliga och ibland inaktuella.

Det gäller att veta vilka lagar man ska leta efter. Inom skolprojektet har man sammanställt en handbok för föräldrar som behöver hjälp med att få rätt i skolfrågor.
– De lagar som finns, exempelvis skollagen, plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen, är ofta bra men kännedomen om vad man har rätt till behöver förbättras. Därför har vi arbetat fram en handbok som ska handla om allt från skolans fysiska tillgänglighet till hjälpmedel, olika stöd och fritidsaktiviteter. Handboken kommer att ha mycket tips, säger Lina.
En vanlig fråga gäller valet av skola och skolform. En svår situation kan uppstå när skolan vill att barnet ska gå i särskola men föräldrarna känner tveksamhet inför detta (se ruta).
En annan knivig fråga handlar om vilken assistans som barnet ska få.

Vissa problem ökar i takt med att friskolor blir vanligare. Friskolorna har inte lika omfattande skyldighet, som kommunala skolor, att ge extra stöd till elever som behöver det.
– Friskolor kan neka elever med funktionsnedsättningar med hänvisning till att de inte har råd att ge särskilt stöd, konstaterar Lina Stenberg.
Bestämmelsen motiveras med att enskilda friskolor inte har samma ekonomiska förutsättningar som en hel kommuns skolförvaltning, men den riskerar också att användas som ett kryphål för friskoleägare som hellre fokuserar på vinst än att ta ansvar för elever i behov av särskilt stöd.
Ekonomi är ofta ett svepskäl även för kommunala skolor att hålla igen på stödet och tillgängligheten – rika kommuner behöver inte vara bättre än fattiga.

Om hemkommunen inte ställer upp för ett barn kan det vara smart att kolla vad som gäller i kommunerna runt omkring. Vilket stöd som ditt barn har rätt till ska inte behöva variera mellan kommuner.
– När vår handbok trycks i september tror jag att det kommer att finnas en mängd starka argument som föräldrar kan använda för att påverka. Men vi tror även att politiker, lärare, rektorer och andra personalgrupper  kommer att ha stor nytta av den. De har inte heller kunskap om alla dokument som finns, säger Lina Stenberg.