Så här fungerar TaSSeLs

Logopeden Denise Charnock och specialpedagogen Joe Woodall är upphovsmännen bakom den engelska metoden TaSSeLs, Tactile Signing for Sensory Learners.

I metoden använder man sig av beröring för att kommunicera med en person som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå, ofta i kombination med synnedsättning.

TaSSeLs består av 49 kärnord som beskriver vardagliga situationer. Vanligtvis använder en person 5–10 ord. För att kommunicera använder man sig av en kombination av tal och beröring.

Man säger ett ord samtidigt som man tecknar det taktila tecknet för ordet, till exempel ”Vi ska flytta på din stol”. Ordet ”flytta” tecknas samtidigt som det sägs.

De taktila tecknen visas på tre sätt:

HAND-UNDER-HAND
REKOMMENDERAD

Den som visar tecknet lägger sin hand under mottagarens hand med handryggen uppåt. Tillsammans gör man rörelsen för att till exempel borsta håret.

HAND-UNDER-HAND
ANPASSAD

Den som visar tecknet lägger sin hand under mottagarens hand med handryggen uppåt. Tummen placeras mellan mottagarens tumme och pekfinger och ibland kan den som visar tecknet sprida ut sina fingrar som extra stöd.

PÅ KROPPEN

Den som visar tecknet visar rörelsen direkt på mottagarens kropp.

ALERT SIGN

Kommunikationen inleds alltid med ett så kallat ”alert sign” för att få uppmärksamhet. Man sätter sig då mittemot mottagaren, lägger först höger hand på mottagarens vänstra axel och gör en kort cirkelrörelse med handen. Därefter lägger man vänsterhanden på mottagarens högra axel.

Händerna stryker därefter längs med mottagarens armar och ner till händerna. Sedan lägger man händerna under mottagarens. Nu kan man börja teckna det man vill kommunicera.

TaSSeLS är en utbredd metod på många särskolor i England och Joe och Denise anordnar regelbundet kurser för anhöriga och yrkesverksamma.