”Så här kan samhället hjälpa oss ut i arbete”

Handikappförbunden gör en stor satsning på att hjälpa människor med funktionsnedsättning att komma ut i arbete.
Det unika är att man har ett tydligt fokus på de arbetssökandes egna erfarenheter.
– Annars är det mest personal som uttalar sig och det är anmärkningsvärt sällan som människor får möjlighet att dela med sig av sina egna berättelser, säger Anne Sjöberg.

Som projektledare för ”Rätt stöd till arbete”, har Anne Sjöberg träffat många arbetssökande med funktionsnedsättningar. Hon har därmed fått en bra bild av hur de upplever arbetsmarknaden.

Hon menar att det är framförallt fyra faktorer som har stor betydelse för att lyckas på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att man blir sedd som individ och bemöts  med tillit och inte blir ifrågasatt hela tiden. Man kan behöva säga till om att man ”vill prata om det som jag är bra på, istället för det som är problem”. Men det är kanske inte så enkelt, det krävs att handledaren har rätt attityd.

– Man behöver ofta hjälp med att samordna det som behövs runt om i livet för att arbetet ska fungera. Om man ska hålla reda på allt själv kan det ta för mycket energi. Om man inte får bra samordning måste man själv kräva det av kommunen, landstinget eller den myndighet som man har kontakt med.

– Att få handledning och stöd även när man har påbörjat ett arbete är avgörande. Metodiken ”Supported Employment” fungerar bra, det tycker både arbetstagare och personal. Det handlar om att det finns en person som kan ge stöd både till arbetstagaren och arbetsgivaren.

– En fjärde faktor är att det behövs ett engagemang hos handläggare och handledare. Det är viktigt att den som söker arbete inte blir bemött som mindre vetande eller blir ”klappad på huvudet”.

Inom projektet ”Rätt stöd till arbete” ska Handikappförbunden sprida kunskap om goda exempel på rekrytering av personer med funktionsnedsättning.
– Vi hoppas att de kommuner som idag inte lyckas få ut människor på arbetsmarknaden ska få tips av andra, där det fungerar bättre.

Projektet har man valt ut fem ”modellkommuner” som man anser arbetar på ett framgångsrikt sätt – Skellefteå, Hudiksvall, Kristinehamn, Tyresö och Partille.

Handikappförbundens medlemsförbund deltar i projektet, bland annat genom att utbilda och sprida bra arbetssätt.