Nyheter

Så kan lågkonjunkturen rädda miljön i skolan


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En rejäl upprustning av skolorna. Det vill Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn att regeringen ska satsa på som en av åtgärderna mot lågkonjunkturen.

Foto på Inga-Lill Björn.En rejäl upprustning av skolorna. Det vill Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn att regeringen ska satsa på som en av åtgärderna mot lågkonjunkturen.

Enligt undersökningar som Boverket genomfört har åtta av tio skolor fuktskador eller fukt i konstruktionen. Två av tre skolbyggnader har någon form av problem med luftkvaliteten. 40 procent av byggnadern har inte godkända protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen.

På Astma- och Allergiförbundet får man in många klagomål på skolmiljön från medlemmar med allergi och annan överkänslighet.

– Kommunerna som har ansvaret för skolbyggnaderna saknar ofta resurser för åtgärder. Vi föreslår därför ett statligt investeringsstöd för att åtgärda skolornas bristfälliga inomhusmiljö. Vi hoppas att regeringen ska ta utöka ROT-programmet och satsa på en rejäl upprustning av den bristfälliga inomhusmiljön i skolorna, säger Ingalill Bjöörn.

Förbundet har en webbsajt på http://www.astmaoallergiforbundet.se/

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå