Så kan lågkonjunkturen rädda miljön i skolan

Foto på Inga-Lill Björn.En rejäl upprustning av skolorna. Det vill Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn att regeringen ska satsa på som en av åtgärderna mot lågkonjunkturen.

Enligt undersökningar som Boverket genomfört har åtta av tio skolor fuktskador eller fukt i konstruktionen. Två av tre skolbyggnader har någon form av problem med luftkvaliteten. 40 procent av byggnadern har inte godkända protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen.

På Astma- och Allergiförbundet får man in många klagomål på skolmiljön från medlemmar med allergi och annan överkänslighet.

– Kommunerna som har ansvaret för skolbyggnaderna saknar ofta resurser för åtgärder. Vi föreslår därför ett statligt investeringsstöd för att åtgärda skolornas bristfälliga inomhusmiljö. Vi hoppas att regeringen ska ta utöka ROT-programmet och satsa på en rejäl upprustning av den bristfälliga inomhusmiljön i skolorna, säger Ingalill Bjöörn.

Förbundet har en webbsajt på http://www.astmaoallergiforbundet.se/