Så ska Arbetsförmedlingen hjälpa fler unga förtidspensionärer till jobb

Fler SIUS-konsulenter på Arbetsförmedlingen ska hjälpa unga med funktionsnedsättningar att få jobb. Samtidigt ska metoderna att stödja och bedöma arbetsförmåga förbättras.
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson presenterade på fredagsförmiddagen sex olika åtgärder för att hjälpa unga med aktivitetsersättning.

Åtgärderna beräknas kosta sammanlagt 568 miljoner kronor de kommande fyra åren.

Den satsning som har störst direkt påverkan på ungas möjligheter att få jobb är satsningen på SIUS, det introduktions- och uppföljningsstöd som bedrivs av Arbetsförmedlingen.

– Vi förstärker SIUS rejält så att fler ungdomar kommer att få del av den här insatsen, säger Ulf Kristerssonn.

Regeringen satsar även på metodiken ”Supported employment”, som redan används av Arbetsförmedlingen och specialföretag som Misa.
Även om metodiken anses vara dokumenterat bra, vill regeringen satsa pengar på att ytterligare utveckla och förbättra metoden.

Kommunerna ska presentera öppna jämförelser för de dagliga verksamheter som idag sysselsätter många unga med aktivitetsersättning. Med öppna jämförelser hoppas regeringen att det tydligt ska framgå vilka resultat som verksamheterna uppnår, till exempel hur många som går vidare till utbildning eller arbetsmarknad.

Bättre bedömningar av arbetsförmåga ska göras inför beslut om aktivitetsersättning. Idag finns påtagliga brister i underlagen, anser regeringen. Därför ska Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen utveckla metoder för att bedöma arbetsförmåga på ett bättre sätt.

Möjligheterna att prova på att jobba eller studera ska förbättras, genom att aktivitetsersättningen i större utsträckning ska kunna vara vilande, utan risk för att den dras in.

Studie- och yrkesvägledarna inom gymnasieskolan får också del av regeringens satsning. Deras kompetens ska höjas för att övergången mellan skola och arbetsliv ska förbättras. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skolverket får i uppdrag att ta fram en fortbildning.