Så ska fler funkisar kunna jobba politiskt

I januari föreslår den statliga demokratiutredningen kraftfulla åtgärder för att öka det politiska deltagandet för personer med funktionsnedsättning.
Bland annat kommer krav på att kommunerna och valmyndigheten garanterar att alla vallokaler är tillgängliga. Funktionshinderråden måste också bli mer aktiva.

Utredaren Olle Wästberg säger i en intervju med Aiai Magasinet att det är en ”ren skandal” att mer än sex av tio vallokaler inte klarar tillgänglighetskravet.

– Valmyndigheten och kommunen måste uppfylla lagen, säger han till Aiai Magasinet.

Han kommer även att föreslå att kommunerna ska tillhandahålla andra tillgängliga lokaler för politiskt arbete.

– Om man vill bli invald i politiska församlingar, där funktionshindrade i dag är underrepresenterade, kräver det tillgänglighet till partiernas lokaler vilket ibland kan vara mycket besvärligt, säger Olle Wästberg till magasinet.

Vidare ska debatter och beslut kunna skötas via internet för personer som inte kan delta fysiskt.

Ett annat skarpt förslag från Olle Wästberg blir att personer med assistans inte ska få minskat antal assistanstimmar för tid man ägnar åt politiskt arbete.

Olle Wästberg vill också ha tuffare krav på att landsting och kommuner ska ha aktiva funktionshinderråd. Han menar att personer med funktionsnedsättningar tidigt måste engageras i den politiska beslutsprocessen.

Läs mer i pressmeddelandet från Aiai Magasinet.

Läs också vår tidigare artikel: Partier vill inte ha funkisar i politiken