Så skapar du en egen handlingsplan för ditt barn | HejaOlika

Så skapar du en egen handlingsplan för ditt barn

am_stenhammar_160_0.jpg

Nio av tio barn saknar individuell plan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Hur kan man som förälder göra en handlingsplan för att se till att ett barn med funktionshinder får bästa vård och stöd? Den frågan besvaras i guiden i nya numret av Föräldrakraft. 

kan man som förälder göra en handlingsplan för att se till att ett barn med funktionshinder får bästa vård och stöd? Den frågan besvaras i guiden i nya numret av Föräldrakraft.

Drömmen är att ha en övergripande plan. En plan som ger ett helhetsgrepp om de olika insatser som görs och möjlighet att ligga steget före. En plan som utgår från barnets villkor.

För de flesta föräldrar till barn med funktionshinder är det fortfarande bara en dröm. Lösningen kan vara att göra en egen handlingsplan – själv eller tillsammans med någon kunnig person inom vården eller omsorgen.

Många barn och unga med funktionshinder har faktiskt laglig rätt till en skräddarsydd plan för hur vård och stöd ska utformas på bästa sätt. Det gäller alla som får stöd enligt LSS, Lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Men i verkligheten är det väldigt få som får det. Och långt fler barn, de som inte tillhör LSS, har inte ens rätt att kräva att få en individuell plan.

Bland de barn och ungdomar som ingår i LSS-gruppen är det bara ett fåtal som verkligen får en individuell plan. För några år sedan bedömde socialstyrelsen att fem procent fick individuell plan, idag tror man att andelen har ökat till sju procent.

En väl utformad handlingsplan är inte bara ett verktyg för att driva på de insatser som ditt barn behöver. Planen kan också vara ett medel för att utverka fler och bättre stöd från samhället. Med en plan ser man behoven tydligare och i rätt sammanhang. Alla kan se nyttan av olika insatser och det gör det enklare att argumentera för olika insatser.

I Föräldrakraft nr 4, 2007, som nyligen utkommit till prenumeranterna finns en 4-sidig guide som beskriver hur en handlingsplan kan utformas och hur man som förälder kan se till att den blir till verklig nytta för barnet.

 

Publicerad:
2007-06-07

Av: Administratör

Nyckelord:
vård & omsorg


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content