Så sörjer vi våra barn – föräldrar berättar i nya Föräldrakraft nr 5

Hur ser sorgen ut för föräldrar som har förlorat ett barn med funktionsnedsättningar? Hur skiljer den sig från sorgen hos den förälder vars bortgångna barn var friskt? Det är en av frågeställningarna i det unika tema om förlust och sorg som ingår i nya numret av Föräldrakraft som utkommer denna vecka. I övrigt innehåller Föräldrakraft nr 5 även ett stort tema om arbete och daglig verksamhet.

Hur ser vår sorg ut? Hur skiljer den sig från den förälder vars bortgångna barn var friskt? Det är en av frågeställningarna i det unika tema om förlust och sorg som ingår i nya numret av Föräldrakraft som utkommer denna vecka. I övrigt innehåller Föräldrakraft nr 5 även ett stort tema om arbete och daglig verksamhet.

I temat om förlust och sorg berättar Föräldrakrafts krönikör Linda Forshaw om sina tankar efter sonens bortgång tidigare i år.

”Många föräldrar är medvetna om att de med all sannolikhet kommer att överleva sitt barn. Det medför att sorgearbetet startar långt innan personen ifråga går bort. Jag kunde fundera över vilken musik vi skulle välja, om jag skulle säga något vid begravningen – tankar som kröp in i mitt medvetande när jag minst anade”, berättar Linda Forshaw.

Flera andra föräldrar berättar om förlusten av sina barn i detta tema.

Bland annat medverkar McDonald’s grundare i Norden Paul Lederhausen om sorgen efter sin dotter Erica. Temat är på sammanlagt ett 20-tal sidor. Hela nummer 5 är på 92 sidor.