Så vill hon revolutionera stödet för unga med ADHD

En stor satsning på utbildning dras igång av Riksförbundet Attention.
– Vi vill ge utbildningsverksamheten en riktigt ordentlig skjuts framåt, säger Anki Sandberg.
Hon är ordförande för förbundet som växer så det knakar och snart har 10 000 medlemmar.

Sedan sommaren arbetar Attention mycket mer medvetet med att nå ut till boendestödjare, LSS-handläggare, lärare, skolhälsovård och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna.

– Vår devis är att ”kunskap gör skillnad” och med det menar vi att man kan ge ett mycket bättre stöd om man har kunskap om ADHD, Asperger, Tourette och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Om man inte förstår vad som orsakar ett problem kan man inte heller lösa det, säger Anki Sandberg.

Det handlar alltså om många tusen personer som Attention skulle vilja nå med sina utbildningar, föreläsningar och temadagar.

Men alla tilltänkta målgrupper är inte intresserade, inte ännu i alla fall.
– Vi skulle vilja utbilda Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men de har tyvärr inte insett hur mycket mer kunskap de behöver när det gäller olika aspekter på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Anki Sandberg.

Fakta om aktuella utbildningar
från Riksförbundet Attention.

* Grund- och fördjupningsutbildning om ADHD, Tourette och Aspergers syndrom
* Temadagar för personal med grundläggande kunskaper och förhållningssätt
* Kvällsföreläsningar i aktuella ämnen såsom ”Flickor med ADHD”, Stöd och struktur i vardagen”, ”ADHD i klassen” och ”Aktiv fritid” etc.
* Skräddarsydda utbildningar efter beställning.

Attention satsar hårt på att ge något mer än att bara förmedla fakta.
– Vi involverar personer som själva har funktionsnedsättningar i utbildningen. Därigenom kan vi arbeta lösningsfokuserat med målet att alla ska gå hem med något mer än bara en akademisk beskrivning av funktionshindren, säger Anki Sandberg.

Den breda satsningen på utbildning rullar igång samtidigt som Attention fortsätter arbeta utåtriktat för att synas i debatten och engagera fler människor.
– Vi vill inte bara utbilda utan även aktivt påverka politiken, säger Anki Sandberg och nämner bland annat ett nyskrivet remissvar på regeringens förslag om ny skollag.

I remissvaret slår Attention larm om att hänsyn vid betygssättning, för elever med kognitiva funktionshinder, ska begränsas till grundskolan och inte längre omfatta gymnasieskola och vuxenutbildning.

Attention kritiserar också en annan försämring för elever som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning haft en problematisk skolgång. Regeringen vill ta bort möjligheten att höja betyget genom att läsa redan godkända gymnasiekurser på Komvux. Detta är en värdefull andra chans som nu riskerar att försvinna.

Till våren fyller Riksförbundet Attention tio år, vilket ska firas i samband med den årliga konferensen NPF-forum 11-13 mars i Uppsala. En extra anledning till fest är att medlemsantalet närmar sig 10 000, idag ligger man på 9400 medlemmar i drygt 40 olika lokalföreningar. Nya lokalföreningar tillkommer löpande.

Anki Sandberg och hennes medlemmar har fler anledningar att glädjas.
– Även om hela psykiatriområdet ofta beskrivs i väldigt negativa termer i den allmänna debatten finns mycket som utvecklas till det bättre, men som har svårt att få uppmärksamhet, säger hon.

Foto på Anki Sandberg.Hon nämner som exempel att fler förstått att ADHD inte bara ställer till problem utan även kan vara en värdefull energi, eller talang om man så vill. Det gäller att lära sig förstå hur det fungerar.
– I USA finns kurser som handlar om att lära sig ”ta befälet” över sin egen ADHD. Så långt har vi ännu inte kommit i vår utbildningsverksamhet här i Sverige, men vi har tankar kring det, säger Anki Sandberg.

Ett konkret exempel på hur kunskap om ADHD kan förändra, eller till och med revolutionera, livet är Kriminalvårdens ADHD-projekt på Norrtäljeanstalten. Attention har bidragit genom att utbilda både personal och intagna.
– Behandlingen av intagna med ADHD har varit så framgångsrik på Norrtäljeanstalten att metoden nu ska bli en del av det reguljära arbetet på alla anstalter. Behandlingen har haft en revolutionerande effekt som skapat lugn och motivation hos de berörda. För de som har starkast utåtriktad problematik kan rätt medicin vara som natt och dag, säger Anki Sandberg.

Framgångarna inom Kriminalvården sporrar Attention att ännu hårdare driva krav om rätt stöd och hjälp på andra områden – exempelvis inom skolan.
– Vi funderar på en ny skoloffensiv. Ofta är det inte så svårt att hjälpa barn med ADHD i skolan, det stora problemet är att det varit så svårt att få skolledningar och politiker att vilja göra det, säger Anki Sandberg.
Men med allt fler engagerade medlemmar bakom sig, nya utbildningar och ökat genomslag i opinionsbildningen ser framtiden ljus ut.

Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom,Tourettes syndrom och OCD. Föreningens webbsida finns på http://www.attention-riks.se/