Så vill Socialstyrelsen höja kompetensen hos LSS-personal

Socialstyrelsen har nu släppt de nya rekommendationerna för vilken kompetens som behövs inom stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar.

Namnet på publikationen är ”Allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service och omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”.

– En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för. De nya allmänna råden bör vara ett bra stöd i det arbetet, skriver Socialstyrelsen.

De allmänna råden beskriver vilka kunskaper som personalen bör ha för att ge stöd inom många områden, exempelvis assistans och daglig verksamhet.

För att underlätta tipsar Socialstyrelsen även omn vilka kurser inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram som är lämpliga för att få rätt kunskap.