Nyheter

Så vill Socialstyrelsen höja kompetensen hos LSS-personal


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialstyrelsen har nu släppt de nya rekommendationerna för vilken kompetens som behövs inom stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar.

Socialstyrelsen har nu släppt de nya rekommendationerna för vilken kompetens som behövs inom stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar.

Namnet på publikationen är ”Allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service och omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”.

– En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för. De nya allmänna råden bör vara ett bra stöd i det arbetet, skriver Socialstyrelsen.

De allmänna råden beskriver vilka kunskaper som personalen bör ha för att ge stöd inom många områden, exempelvis assistans och daglig verksamhet.

För att underlätta tipsar Socialstyrelsen även omn vilka kurser inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram som är lämpliga för att få rätt kunskap.

    

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för HEA Medical