Samhällslön – nästa stora politiska reform?

Centers valförslag om samhällslön har väckt intresse hos RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdo­mar.
– I grunden ett bra förslag. Vi pratar med centern om hur det kan förankras i alliansregeringen, säger Henrik Petrén, jurist på RBU.

– Aktivitetsersättningen har länge varit på en nivå som är så låg att många föräldrar tvingas skjuta till pengar varje månad för att det ska gå ihop, säger Henrik Petrén.
– Våra medlemmar som har medfödda funktionsnedsättningar får aldrig en chans att kvalificera sig på arbetsmarknaden och få en inkomst. Socialförsäk­rings­systemet är inte alls utformat för dem, utan bara för de som har etablerat sig och sedan har råkat ut för något som ger ersättning. Om man aldrig har kommit in i det systemet kommer man alltid att ligga på lägsta nivån.

Inget konkret från regeringen
Centerpartiets valfråga om samhällslön, för att garantera bättre ekonomiska villkor för de mest utsatta, har inte resulterat i något konkret från alliansregeringen efer valet. Inte ännu, i alla fall. Nu försöker RBU få fart på frågan.
– Vi hade nyligen möte med socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) om centerns förslag om bättre ersättning till de som har mest omfattande funktionsnedsättningar. Det är en tråd som vi ska dra i ännu mer framöver.

Tycker ni inom RBU att centerns samhällslön är en bra lösning?
– Ja, i grunden är det ett bra och nödvändigt förslag, men som vallöfte var det inte så detaljerat utformat och det behövs en större utredning. Centern har i alla fall sett problemet och tycker det är oacceptabelt.
– Samtidigt får en medborgarlön inte bli en ersättning som passiviserar på något sätt eller innebära att man låser in och slänger nyckeln till andra insatser. Det får inte handla bara om ekonomi utan även om rätten till meningsfull sysselsättning, säger Henrik Petrén. +