Sänk oss inte, hjälp oss, Maria Larsson!

Efter måndagens presentation av FUB:s rapport om allvarliga hot mot assistans och andra stöd enligt LSS hoppas organisationen få träffa Maria Larsson, barn- och äldreminister.
– Sänk oss inte, utan hjälp oss istället, säger Jan Pettersson, vice ordförande för Klippan, en sektion inom FUB.

Besvikelsen är stor inom Riksförbundet FUB och bland många av dess 27 000 medlemmar.
Inte nog med att FUB:s egen kommunenkät visar en markant försämring när det gäller kommunernas beslut om assistans och andra stöd enligt LSS.

Regeringens budgetproposition förra veckan var också en stor besvikelse.

Regeringen har ”åter helt glömt vår målgrupp”, menar man inom FUB. Medan äldreomsorgen får 100 miljoner till kompetensutveckling blir handikappomsorgen utan.

– Vi som omfattas av LSS-lagstiftningen efterlyser satsningar på personalkompetens, ett gammalt krav som aldrig tillgodosetts. Vi är inte nöjda med att vara förbisedda! Vi är den grupp som aldrig ges utrymme i regeringens ekonomiska satsningar, säger FUB och Riks-Klippan i ett gemensamt uttalande.

I samma uttalande får Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist kritik för att hon uppges ha sagt att ”personlig assistent är ett arbete som skulle passa till ungdomar utan utbildning”.

– Det är illa att hon uttalar sig så om en stor och viktig yrkeskår, säger Jan Pettersson, vice ordförande för Riks-Klippan, en del av FUB.

Han berättar att en av styrelseledamöterna i Klippan, Markus Petersson i Helsingborg, nu erbjuder generaldirektören en praktikplats som assistent, för att Arbetsförmedlingschefen ska få bättre kunskap om vad jobbet går ut på.

Även Jan Pettersson vill hjälpa till att höja kunskapsnivån hos sådana höga beslutsfattare.
– Det är tydligt att chefer som hon behöver träffa någon av oss för att få bra information om vad utvecklingsstörning och handikapp är. Jag ställer mer än gärna upp och informerar om det, säger Jan Pettersson.

Han hoppas att både Maria Larsson (KD), som är ansvarig minister för LSS, och Angeles Bermudez-Svankvist på Arbetsförmedlingen vill komma till Riks-Klippans styrelsemöte den 16-18 november på Park Inn Hotell i Solna.

Maria Larsson, barn- och äldreminister, bjuds även in av Riksförbundet FUB, för samtal om både kompetensutveckling hos personalen och den aktuella rapporten om försämringar av assistans och övriga LSS-insatser.

– Vår dörr är alltid öppen, när helst Maria Larsson vill komma, säger Thomas Jansson.

 

Foto
De hoppas men vågar inte tro på några snara
förbättringar. Föräldrakraft träffade under
måndagen de ledande representanterna för FUB
och Klippan. Från vänster Alf Lundin (1:e vice
ordförande), Thomas Jansson (ordförande),
Lillemor Holgersson (2:e vice ordförande) och
Jan Pettersson (vice ordförande för Riks-Klippan).

 

FUB:s rapport om kostnadsjakten inom assistans och LSS innehåller inga förhoppningar om några snara förbättringar. Tvärtom tyder det mesta på att Försäkringskassan fortsätter övervältra ansvaret för assistans på kommunerna, som i sin tur drar ned på stöden när budgeten pressas.

Rädslan är stor för att hela LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska urvattnas. LSS-insatser av hög kvalitet kan komma att ersättas av enklare insatser enligt Socialtjänstlagen. En sådan utveckling ser man redan, enligt FUB:s kommunenkät.

– Sänk oss inte utan hjälp oss istället, säger Jan Pettersson med adress till Maria Larsson.

Han hoppas få träffa ministern i november.

– Jag tror nog att Maria Larsson förstår hur vi har det, men hon kanske tycker att min målgrupp är för tjatig. Men det är viktigt att man lyssnar på oss, säger Jan Pettersson.