Särskolan for till Sydafrika för att bryta fördomarna

Foto på Martin Augustsson.I höstas reste tio elever från gymnasie­särskolan i Varberg till Sydafrika för att besöka en liknande skola på andra sidan jordklotet. ”Vad kul, men behöver ni verkligen resa så långt bort?” var en alltför vanlig reaktion på planerna. 

”Det visar hur viktigt det är att visa upp särskolan, för att påverka omgivningens uppfattningar och motarbeta felaktiga föreställningar”, skriver rektor Martin Augustsson i denna debattartikel.

Att förändra och påverka omgivningens attityder är en av de viktigaste uppgifter jag har som rektor för gymnasiesärskolan i Varberg. Vår skola, Peder Skrivares skola, är geografiskt integrerad i gymnasieskolan med samma namn. En skola med mer än 2 000 elever.

Såväl i skolans värld som i samhället i övrigt finns en stor okunskap om särskolans verksamhet och jag konfronteras ofta med förutfattade meningar och stereotypa uppfattningar om ungdomar med intellektuella funktionshinder.

I slutet av oktober 2008 reste tio elever och fem lärare från vår skola till Sydafrika för att under en vecka besöka Iteko Special School i staden Rustenburg. Ett utbytesprojekt där kulturen står i centrum och som har kunnat realiseras tack vare projektmedel från Internationella programkontoret.

Foto på bordtennisspelare.

När jag berättade för andra på gymnasieskolan om det glädjande beskedet att vi beviljats projektmedel fick jag frågor från välutbildade akademiker som: ”Vad kul, men behöver ni verkligen resa så långt bort, era elever får väl lika roligt i Köpenhamn?”
Ja, vad svarar man på en sådan fråga?
De första gångerna började jag att argumentera, men efter ett par gånger så blev mitt svar endast en motfråga: ”Varför ska de inte åka?”
För att citera Linda Forshaws krönika i Föräldrakraft nr 6/08: ”De visar en sorts sympati, men verkar sakna empati.”

Exemplet visar också på rådande attityder och uppfattningar som tyvärr inte är ovanliga och belyser hur viktigt det är att synliggöra och visa upp särskolan, för att påverka omgivningens reaktioner och uppfattningar.

Sören och Yvonne Brynggård-Olsson skriver i sin underbara bok ”Prins Annorlunda” på sidan 79 om användandet av ord som mongo och CP,  att det ”vittnar bara om en svag förståelse för vad det är för individer som de refererar till. Det gör att vi inser hur viktigt det är med information om de annorlunda människorna som finns här, mitt ibland oss.”
Jag håller med! Att aktivt synliggöra och öppna dörrarna till särskolan är en viktig del i arbetet med att påverka omgivningens attityder. Våga visa och utmana omgivningen!

Foto på elever och lärare

I början av min tid som rektor på gymnasiesärskolan tyckte jag mig märka en självpåtagen rädsla och oro hos särskolepersonalen för övriga skolformer.
Man gömde sig bakom gardinerna och upplevde sig marginaliserad i många sammanhang. Detta ledde till en självuppfyllande profetia. Att vänta på att övriga skolformer ska bjuda upp till dans, då får man aldrig dansa.
Därför måste vi själva bjuda upp och visa att vi finns!

Jag delar Yvonne och Sörens dröm som de beskriver på sidan 207 i boken om ”Prins Annorlunda”: ”Tillsammans med andra besökare på denna avlägsna plats kan vi skapa förståelse för vilket folkslag som lever här och vad de kan bidra med. De kan bli synliga.”
Om vi någonsin ska lyckas med inkludering, så måste vi, som vi kunde läsa i Föräldrakrafts decembernummer (”Därför blev det ingen skola för alla”) ändra på skolans lagar, styrdokument, läroplaner, pedagogik, organisation, kamratkultur, kompetensutveckling – ett paradigmskifte i den svenska skolan. För att överhuvudtaget komma i närheten måste vi dock börja med våra egna och omgivningens attityder och bemötande.

Mötet mellan våra elever och deras nya vänner i Sydafrika påverkade inte minst dem själva och deras egna attityder. Det bekräftades av den glädje och värme som mötena mellan eleverna gav uttryck för.
Attityderna till och bemötandet av personer med intellektuella funktionshinder skiljer sig tyvärr inte åt mellan norra och södra halvklotet. Ett av syftena med vårt samarbetsprojekt är just att motarbeta dessa felaktiga föreställningar både i Sverige och Sydafrika.

Sydafrikaprojektet påverkar även frigörelseprocessen ifrån elevernas föräldrar. Våra ungdomar fixar att ta steget ut i vida världen!
Förhoppningsvis kommer elever och lärare från Iteko Special School till Varberg någon gång under år 2009. Vill ni veta mer om vårt utbyte med skolan i Sydafrika så hör gärna av er!

Martin Augustsson
rektor, gymnasiesärskolan
Peder Skrivares skola