Särskoleelev får skadestånd för kränkande skolavslutning

En särskoleelev får 15 000 kronor i skadestånd för kränkande behandling vid en skolavslutning. Vid en studentavslutning ropade rektorn upp varje elev som fick gå fram och ta emot betyg. Men inte eleverna i särskoleklassen, som istället ropades upp som ett kollektiv.

Händelsen inträffade vid Strömma Naturbruksgymnasium i Sätila. En elev anmälde till Handikappombudsmannen, HO, att han upplevt sig kränkt eftersom han inte personligen blev uppropad på scenen inför föräldrar och anhöriga.

HO anser att skolan brutit mot barn- och elevskyddslagen som förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder.

– Elever med funktionshinder ska behandlas på samma sätt som alla andra elever och studenten är något man bara tar en gång i livet, säger vik handikappombudsman Torbjörn Andersson.

Lagen som förbjuder diskriminering av kränkande behandling av skolelever på grund av funktionshinder börjar nu få effekt.
Det här fallet är den första förlikningen som Handikappombudsmannen medverkat till enligt lagen.
– Det blev en bra lösning för eleven som fick ett belopp för att lösa tvisten utan att behöva vänta på en lång domstolsprövning, säger Torbjörn Andersson.

Hallands Nyheter har skrivit mer om händelsen på skolan
http://www.hn.se/m_standard.php?id=876658&avdelning_1=109&avdelning_2=168&

Här finns mer information om lagen som ska skydda mot diskriminering i skolan
http://www.ho.se/Tpl/NormalPage____835.aspx