Särskoleelever på catwalk lyfte rikskonferensen

Fyra elever från Kungsmadsskolan gjorde succé med en catwalk på scenen när Särskolans rikskonferens drog igång i Konserthuset i Växjö på onsdagen.

Bakom arrangemanget stod Funki Models ledare Lou Rehnlund. Hon var på plats för att ge tips och råd om hur man ökar självkänslan hos unga med funktionsnedsättningar.

Eleverna på catwalken blev ett levande demonstration av hur modellarbete kan användas för att stärka självkänslan.

– Det blev en perfekt catwalk, trots att de bara hade övat en kort tid, säger en imponerad Christer Berneskog, en av de programsansvariga för rikskonferensen.

”Att bestämma själv” var temat för årets rikskonferens och därför var Lou Rehnlunds och Funki Models medverkan ett viktigt inslag.

– Det var enormt uppskattat och jag hoppas att många följer upp Lou Rehnlunds erfarenheter på sina egna skolor. Det handlar om att vi från särskolan måste finnas med och synas på ett naturligt sätt i det offentliga rummet, säger Berneskog.

Före catwalken hade statssekreterare Bertil Östberg från utbildningsdepartementet talat om lärarsituationen i särskolan. Förväntningarna var höga om att få besked om hur de nya reglerna för behörighet ska klaras. En majoritet av lärarna riskerar att bli obehöriga, trots lång erfarenhet. Oron är därför mycket stor, både bland lärare och skolledningar.

Bertil Östberg kunde dock inte presentera någon lösning denna dag.

– Situationen är fortfarande väldigt oklar, även om man har skjutit fram genomförandet, säger Christer Berneskog.

– Tyvärr känns det som att särskolan alltid kommer några år på efterkälken, som en halvdan kopia på den övriga skolan, var Berneskogs sammanfattning av vad många deltagare tänkte.

Bristen på besked skapade en del irritation i publiken. Och det är inte svårt att förstå. En lärare i särskolan kan, efter 25 års arbete, hamna i en situation där man står utan behörighet även om man är mycket lämplig som lärare.

Efter denna djupdykning i regler och behörighetsfrågor var det dags för ett helhetsgrepp, med särskoleeleven och dennes föräldrar i fokus.
Forskaren Jenny Wilder föreläste om föräldrarnas roll och om vikten av att lyssna på föräldrarna. Hon delade med sig av sina erfarenheter av hur särskolan kan samarbeta med föräldrarna för elevernas bästa.

Tekniska innovationer fanns också på programmet. Den enorma floden av appar och andra nya it-produkter fick fullt genomslag när Olle Andrén från Särnät presenterade rader av innovationer.

Under en timme guidades särskolefolket i djungeln av appar, läsplattor, talsyntes, Facebook och mycket annat.

De nya billiga apparna för surfplattor och smartphones innebär en smärre revolution inom särskolan men kräver stora satsningar på utbildning av skolpersonalen.

– Alla dessa appar som är så anpassningsbara används redan på många håll, men ofta är det nödvändigt att utbilda personalen så att man vågar ta steget, säger Christer Berneskog.

Sedan efterfrågan nu ökat kraftigt arbetar Olle Andrén nu heltid med sprida kunskap och utbilda, som representant för Särnät, en verksamhet inom Göteborgs kommun.

Under konferensens andra dag medverkade bland  annat Cecilia Olsson för att presentera hur det kan se ut i en särskola där eleverna får vara med och bestämma. Se även reportage i Föräldrakraft nr 2, 2012.

Om allt nytt som pågår inom grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux informerade Skolverket under konferensens andra dag.

Rikskonferensen samlade i år 700 deltagare och var fullbokad flera veckor i förväg. Många som ville anmäla sig sent fick bli besvikna.

År 2014 tar Jönköping över arrangemanget av Särskolans rikskonferens. Då blir temat ”Särskolan i världen”.