”Sätt en deadline för politikernas löften”

– Jag skulle vilja ge dem utmaningen att faktiskt sätta en deadline. Okej, ni vill göra förändringar, men när ska det vara gjort? Ge löftena ett datum, så att något faktiskt händer, säger Marika Philipson.

Ni var sponsor för ”Vägen till arbete” förra året också – hur kommer det sig att ni återvänder?

– Vi tycker att Almedalen är ett fantastiskt forum där viktiga frågor lyfts. Både makthavare och intresseorganisationer är på plats och det finns en unik tillgång till att både tillförskaffa sig och sprida information.

– I Almedalen får vi möjlighet att verkligen vara med och påverka, vilket är viktigt, för det finns många strider att strida just nu.

Vilka strider är de viktigaste just nu?

– Den överhängande frågan är rätten att få leva ett likvärdigt liv, oavsett vilken funktionsnedsättning man har. LSS håller på att urholkas.

– Denna förändring av hur man ser på grunderna till LSS är inte partipolitiskt bundet, utan tyvärr ser jag en underprioritering från alla partier när det gäller personer med funktionsnedsättning.

– Vi har också striden om att alla ska ha rätt att själva välja sin vård och omsorg. Frågan är nära kopplad till människors möjlighet att få ett arbete, alla måste få rätt förutsättningar.

– Utöver detta är vi även bekymrade över höjningen av arbetsgivaravgiften för unga som kommer att slå hårt mot vår bransch.

Vad oroar dig mest?

– Jag är mest orolig över att frågorna som är livsviktiga för personer med funktionsnedsättning inte verkar vara så viktiga för politiker och gemene man i samhället. De tenderar att försvinna i bruset och andra politiska frågor prioriteras. Jag tycker det finns en smygande, skrämmande utveckling, med fler försämrade beslut från Försäkringskas­- san.

– Den fuskdebatt som pågått de senaste åren är olycklig och felaktig. Det finns inte en massa människor med funktionsnedsättning som sitter hemma och fuskar med ersättningar. Det här är personer som kämpar som tusan för sina rättigheter varje dag och de får väldigt lite tillbaka.

– Fuskdebatten och en del olyckliga formuleringar i pressen de senaste åren har gjort att synen på personer med funktionsnedsättning har förändrats.

– Jag har känslan av att många tänker att ”personer med funktionsnedsättning har det väldigt bra” och detta tankesätt måste utmanas och förändras. Men där har vi som verkar i branschen varit alltför svaga och det tycker jag är sorgligt.

– I den stora politiska debatten prioriteras äldrevård och ungdomars arbetslöshet medan personer med funktionsnedsättning hamnar långt ner på listan.

Vad tyckte du om förra årets debatt och hur det har blivit sen dess?

– Jag gjorde mig inga illusioner efter förra årets debatt. Jag tycker att alla politiker säger ungefär samma sak, oavsett vilken sida man företräder.

Trots löften har vi ännu inte sett några förändringar de senaste åren. Vi har en hel del kontakt med beslutsfattare, men vi ser ingen förändring.

Så vad blir din fråga till politikerna i årets debatt?

– Jag skulle vilja ge dem utmaningen att faktiskt sätta en deadline. Okej, ni vill göra förändringar, men när ska det vara gjort? Ge löftena ett datum, så att något faktiskt händer.

Vilka åtgärder är viktigast nu för att personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbete?

– Stödåtgärder till arbetsgivare skulle hjälpa och även en tydligare debatt och information om hur olika människor kan bidra på olika sätt. Vi som företag kan fortsätta arbeta med att lyfta goda exempel och inspirera andra.
– Vi har flera medarbetare med funktionsnedsättning på Särnmark och vi skulle kunna bli ännu bättre på att lyfta fram dessa goda exempel. Men för oss känns de ju helt naturliga här, det är mina duktiga kollegor, som har sina egna fenomenala kompetenser.

Vad är ditt bästa tips till nya Almedalsbesökare?

– Förbered dig ordentligt och ladda ner Alme­dalsappen. Det finns otroligt mycket intressanta debatter att ta del av, inte bara när det gäller funktionshinderfrågor.