Se bilderna från dagens debatt om hjälpmedel

På tisdagsmorgonen möttes politiker, brukare och leverantörer i en hjälpmedelsdebatt, som till stor del kom att handla om fördelar och nackdelar med Fritt val.

Ett referat av debatten, som anordnades av tidningen Föräldrakraft, är på gång och under tiden bjuder vi här på några bilder från debatten.

Foto

Maria Larsson, minister med ansvar för hjälpmedelsfrågor, berättade att regeringen hoppas kunna lämna en proposition om Fritt val någon gång under 2014, men påpekade att det återstår en hel del analysarbete.

Foto

Lena Hallengren (S) uttryckte oro för att den enskildes plånbok får stor betydelse för möjligheten att ha bra hjälpmedel.

Foto

Pelle Kölhed, RTP, levererade tuff kritik mot allmänna försämringar på hjälpmedelsområdet.

Foto

Hur ökar man valfriheten? Om det finns det många olika åsikter. När framtidens system för hjälpmedel diskuterades fanns utrymme både för kritiska synpunkter och glada skratt.

Foto

Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet, tog upp de stora regionala skillnaderna när det gäller hjälpmedelsförskrivningen.

Foto

I publiken fanns brukare, leverantörer, förskrivare och andra intresserade.

Foto

En stor del av debatten ägnades åt frågor och inlägg från publiken.