Nyheter

SIFO: Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater med funktionsnedsättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater som har funktionsnedsättning. De flesta anser också att det finns lämpliga arbetsuppgifter för personer med social eller intellektuell funktionsnedsättning. Det visar en Sifo-undersökning som beställts av företaget Misa.

Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater som har funktionsnedsättning. De flesta anser också att det finns lämpliga arbetsuppgifter för personer med social eller intellektuell funktionsnedsättning. Det visar en Sifo-undersökning som beställts av företaget Misa.

Bakgrunden till undersökningen är att det är mycket svårt för personer med funktionsnedsättning att hitta jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Nu finns svart på vitt att de flesta är positiva till att ha arbetskamrater med funktionsnedsättning.

Sifo undersökte attityden hos drygt 1100 svenskar.
> Över två tredjedelar, 68 procent, sa sig vara positiva till att bli arbetskamrat med personer med exempelvis utvecklingsstörning, Aspergers syndrom eller autism.
> Närmare 60 procent tycker också att det finns någon eller några arbetsuppgifter på arbetsplatsen som kan utföras av en person med social eller intellektuell funktionsnedsättning.

Enligt Misa är siffrorna är mycket glädjande.

– De ger en välbehövlig motbild till alla rapporter om en hårdare och kallare arbetsmarknad där varje anställd måste producera maximalt och där personer som inte håller måttet stöts ut, säger Lotta Bodén, enhetschef på Misa.

Misa arbetar bland annat med att hitta lämpliga arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Varje år lyckas man med 6-8 procent av deltagarna. Målsättningen är att komma upp i 15-20 procent.

– För att lyckas på bred front måste kommunerna i högre grad vara beredda att satsa på högkvalitativa åtgärder och stöd. Tyvärr är trenden fler personer i daglig verksamhet och lägre kostnader. För tio år sedan var antalet personer i daglig verksamhet ungefär 20 000 personer och i dag är antalet närmare 30 000 personer, säger Lotta Bodén.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement