Sjukhuskuratorn: Kolla försäkringarna noga innan ni reser

Anette Sandell är sjukhus­kurator på Astrid Lindgrens barnsjukhus, och uppmanar att man kontrollerar sina försäkringar noga innan man reser utomlands.

Vad är viktigt att tänka på?
– Börja i god tid, inte dagarna innan ni ska resa. Det vanligaste är att hemförsäkringen har ett reseskydd upp till 45 dagar, men det är olika vad som ingår vid sjukhusvistelse. Om man ska vara borta längre bör man teckna en separat reseförsäkring eller förlänga sin hemförsäkring. Det kan dock bli dyrt. Vissa bolag är specialiserade på längre resor, så det kan vara värt att kolla upp det. Det kan också vara bra att betala resan med kort, då kan en extra försäkring ingå.

Vad gäller vid sjukvård utomlands?
– Som svensk medborgare har man rätt att få vård och betala som invånare inom EU/EES och i Schweiz. Dock måste man i förväg beställa ett kort på Försäkringskassans hemsida. I länder utanför EU/EES och Schweiz behöver du med några undantag en privat reseförsäkring för att få ersättning för sjukvårdskostnader. Ha alltid kortet och försäkringsdokumenten tillhands.

Kan man försäkra sig mot allt?
– Nej. Man kan inte försäkra sig mot allt. Det finns också alltid en hel del begränsningar i försäkringar som förklarar när de gäller och när de inte gäller. Men man ska vara försiktig och skydda sig på de sätt man kan. Har man drabbats av olycksfall eller sjukdom ska man ta kontakt med Larmcentralen för att få hjälp, kontaktuppgifter finns i försäkringsbrevet. Om man kommer att bli kvar längre än 45 dagar bör man kontakta försäkringsbolaget och förlänga sin försäkring så fort som möjligt.

Vad gäller kring assistans, vårdbidrag och föräldrapenning?
– Om man ska vara borta en längre tid och har förmåner från Försäkringskassan bör man kolla noggrant vad som gäller. Vårdbidrag och assistans upphör efter sex månader om man är utanför EU.
– Rätten till föräldrapenning upphör om man är utanför Sverige mer än 12 månader.
– Kontakta alltid Försäkrings­kassan om något oförutsett händer.