”Skadestånd slukar medel som borde användas för nya LSS-boenden”

Stockholm stad bör ta över stadsdelsnämndernas ansvar för byggandet av bostäder för funktionshindrade, skriver Ulf Uddsten, ordförande för FUB Stockholm i denna debattartikel.
 
Det är så stor brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning, så kallade LSS-bostäder, att Stockholm stad tvingats bryta mot lagen.

Staden har därför dömts att betala en miljon kronor i skadestånd för att två personer med funktionsnedsättning fått vänta över ett år på boende.

Idag står cirka 250 personer i kö till LSS-bostad i Stockholm.

Det är bra att Stockholm stad har dömts till skadestånd för att visa att lagen skall följas, men med dagens ansvarsfördelning vad gäller bostadsbyggandet mellan stadsdelsnämnderna och Stockholm stad ser jag inte hur man skall kunna uppfylla lagen.

Varje stadsdelsnämnd får idag själva bestämma om de ska bygga LSS-boenden utifrån om de anser att det finns behov av detta inom deras stadsdel. Trots att det är brist på LSS-bostäder i Stockholm väljer vissa stadsdelsnämnder att inte bygga – utan hänsyn till att det på andra ställen i kommunen finns 250 personer som väntar på att få plats på ett boende.

Att Stockholms stad nu har blivit skyldigt att betala ett miljonbelopp i skadestånd förvånar nog ingen. Så lär det också fortsätta om inte Stockholm stad tar över stadsdelsnämndernas ansvar att bestämma var det ska byggas och, när det byggs, ser till att det i större utsträckning även byggs boenden för funktionshindrade.

Om ingen förändring sker kommer väntetiderna vara fortsatt långa och allt fler rättsprocesser kommer att sluka de medel som annars kan användas till att bygga LSS-boenden. Vi vill ha fler LSS-boenden och vi kräver att Stockholms stad agerar!

Ulf Uddsten
Ordförande FUB Stockholm

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.